NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
26/11/2019 09h00 TP HCM Canada Pattison High School
Đăng ký
22/11/2019 09h00 TP ĐN Canada Okanagan College
Đăng ký
18/11/2019 10h00 TP ĐN Philippines Centre Of Premier International Language Studies (Cpils)
Đăng ký
14/11/2019 10h30 TP HCM Canada Saskatchewan Polytechnic
Đăng ký
28/11/2019 09h00 TP HCM Mỹ Aviation Institute Of Maintenance
Đăng ký
28/11/2019 14h00 TP ĐN Canada Kwantlen Polytechnic University
Đăng ký
11/11/2019 14h00 TP ĐN Canada Langara College
Đăng ký
14/11/2019 09h00 TP ĐN Singapore Kaplan Singapore
Đăng ký
06/11/2019 09h00 TP HCM Canada Bronte College
Đăng ký
01/11/2019 09h00 TP ĐN Canada Bronte College
Đăng ký
23/10/2019 16h30 TP HCM Canada Laurentian University
Đăng ký
30/10/2019 09h00 TP HCM Mỹ Shorelight Education
Đăng ký
21/10/2019 10h30 TP HCM Úc James Cook University Brisbane
Đăng ký
18/10/2019 09h00 TP ĐN Canada St. John's Academy (St. John’S International School)
Đăng ký
10/10/2019 14h00 TP HCM Canada St. John's Academy (St. John’S International School)
Đăng ký
09/10/2019 14h00 TP ĐN Canada Vancouver Island University (Viu)
Đăng ký
07/10/2019 10h00 TP ĐN Canada Fanshawe College
Đăng ký
09/10/2019 10h30 TP HCM Úc Edith Cowan College
Đăng ký
04/10/2019 15h00 TP HCM Canada Arbutus College
Đăng ký
24/10/2019 13h30 - 14h30 TP HCM Canada New Brunswick Community College (Nbcc)
Đăng ký
xem thêm
Xem thêm
Xem thêm