LỊCH GẶP CÁC TRƯỜNG

Ngày Thời gian Quốc gia Trường Đại diện ĐĂNG KÝ
22/09/2023 11:00 Canada Braemar College Mr. Adam Gonya
19/09/2023 15:30 Canada St. Lawrence College Ms. Khuê Trần
12/09/2023 14:00 Canada Fraser International College Ms. Kaylin Bùi
24/08/2023 09:00 Canada Coquitlam College Mr. Đại Nguyễn
21/08/2023 14:00 Canada University Canada West Ms. Hòa Nguyễn
17/08/2023 09:30 Canada Georgian College Ms. Hằng Nguyễn
12/07/2023 15:00 Canada Niagara College Ms. Ngọc Bùi
06/07/2023 10:30 Canada Niagara College Ms. Ngọc Bùi
30/06/2023 10:00 Canada Seneca Polytechnic "Ms. Dong Anh Huynh + Mr. Damon Nguyen"
27/06/2023 09:00 Canada University Of Victoria Mr. Duy Cung
28/06/2023 14:00 Canada Brock University "Ms. Anna Guo + Ms. Thuy Nguyen"
26/06/2023 14:00 Canada Manitoba Institute Of Trades And Technology Ms. Vân Anh Trần
16/06/2023 14:00 Canada Algonquin College Ms. Thanh Nguyễn
18/05/2023 15:30 Mỹ Navitas - Mỹ & Canada "Mr. Phước Trang + Ms. Ánh Hoàng + Ms. Nga Võ"
09/05/2023 10:30 Canada Sault College Ms. Fairlane Inso
25/04/2023 15:00 Canada Langara College Ms. Ân Nguyễn
25/04/2023 08:30 Canada Urban International School Mr. Kha Nguyễn
21/04/2023 08:30 Canada Urban International School Mr. Kha Nguyễn
12/04/2023 15:00 Canada Royal Crown Academic School Ms. Trâm Lương
07/04/2023 14:00 Canada Calgary Board Of Education Ms. Diane Pham
30/03/2023 09:00 Canada University Of Regina Ms. Hương Nguyễn
30/03/2023 13:30 Canada Seneca College Mr. Damon Nguyễn
22/03/2023 14:00 Canada Humber College Ms. Dung Nguyễn
18/03/2023 09:00 Canada Red River College Ms. Jenny Wang
14/03/2023 15:00 Canada New Heights Academy Mr. Tâm Lý
13/03/2023 14:00 Canada Conestoga College "Mr. Gary Hallam + Mr. Bhanu Vashishth + Ms. Dương Phạm "
06/03/2023 13:30 Canada North Island College Ms. Nicole Buranday
20/03/2023 15:30 Canada New Brunswick Community College (Nbcc) Mr. Lucas Liu
15/03/2023 09:00 Canada Urban International School "Mr. Tony Kim + Ms. Ánh Nguyễn"
23/03/2023 10:00 Canada Alexander College Ms. Rosy Nguyễn
22/03/2023 14:00 Canada Pattison High School "Ms. Azar Akbari + Ms. Mia Phung"
21/03/2023 10:30 Canada Confederation College "Ms. Miriam Wall + Ms. Nhung Trần"
20/03/2023 10:00 Canada British Columbia Institute Of Technology (Bcit) Mr. Michael Galli
17/03/2023 15:30 Canada Comox Valley School District Ms. Josie Jiang
17/03/2023 15:00 Canada Seneca College Ms. Đông Anh
17/03/2023 09:30 Canada Cowichan Valley School District Mr. Kevin O'Donnell
16/03/2023 13:30 Canada British Columbia Institute Of Technology (Bcit) Mr. Michael Galli
16/03/2023 15:30 Canada Confederation College "Ms. Miriam Wall + Ms. Nhung Trần"
14/03/2023 15:00 Canada Toronto Metropolitan University Mr. Phương Đinh
13/03/2023 16:00 Canada Columbia College "Ms Treshia Gunardi + Mr. Huy Do"
08/03/2023 15:00 Canada Capilano University Mr. Jesse Yang
10/03/2023 09:00 Canada Cambrian College "Mr. Imad AI-Sukkari + Mr. Hins Li "
02/03/2023 09:30 Canada Niagara College Ms. Ngọc Bùi
23/02/2023 14:00 Canada Toronto Metropolitan International College Mr. Jason
23/02/2023 10:00 Canada University Of Windsor Ms. Deena
14/02/2023 15:30 Canada Capilano University Mr. Hoàng Trần
13/01/2023 14:00 Canada Vancouver Island University Ms. Ivy Nguyễn
10/01/2023 10:00 Canada Humber College Ms. Phương Dung
04/01/2023 15:30 Canada Braemar College Ms. Linh Lê
12/01/2023 09:30 Canada Georgian College Ms. Hằng Nguyễn
11/01/2023 14:00 Canada University Of Windsor Ms. Uyên Trần
11/01/2023 15:00 Canada Vancouver Island University Ms. Ivy Nguyễn
05/01/2023 09:30 Canada Toronto Metropolitan University Mr. Phương Đinh
04/01/2023 10:00 Canada Royal Crown Academic School Ms. Trâm Lương
21/12/2022 10:00 Canada Cambrian College Ms. Sophia Dương
16/01/2023 16:00 Canada Brock University Ms. Thúy Nguyễn
16/01/2023 11:00 Canada Seneca College Ms. Đông Anh
12/01/2023 15:30 Canada Kwantlen Polytechnic University Ms. Nhung Nguyễn
13/01/2023 10:30 Canada George Brown College Ms. Mai Nguyễn
14/12/2022 09:00 Canada Lakehead University Ms. Loan Lương
NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
25/09/2023 14:00 HCM Úc Deakin College
Đăng ký
22/09/2023 11:00 HCM Canada Braemar College
Đăng ký
26/09/2023 13:30 Đà ... Mỹ University Of Toledo
Đăng ký
21/09/2023 14:00 HCM Mỹ University Of Toledo
Đăng ký
19/09/2023 15:30 HCM Canada St. Lawrence College
Đăng ký
13/09/2023 15:00 HCM Úc Central Queensland University
Đăng ký
12/09/2023 14:00 HCM Canada Fraser International College
Đăng ký
24/08/2023 09:00 Đà ... Canada Coquitlam College
Đăng ký
23/08/2023 14:00 HCM Mỹ Into Us
Đăng ký
21/08/2023 14:00 HCM Canada University Canada West
Đăng ký
17/08/2023 09:30 HCM Canada Georgian College
Đăng ký
16/08/2023 16:00 HCM Anh Tập Đoàn Giáo Dục Kaplan
Đăng ký
03/08/2023 09:00 HCM Mỹ Arizona State University
Đăng ký
02/08/2023 10:30 HCM Mỹ Kent State University
Đăng ký
12/07/2023 15:00 Đà ... Canada Niagara College
Đăng ký
12/07/2023 15:30 HCM Úc University Of Canberra
Đăng ký
26/07/2023 14:00 Đà ... Singapore Raffles Singapore
Đăng ký
18/07/2023 14:30 HCM Úc Ozford College
Đăng ký
11/07/2023 14:00 HCM Mỹ University Of Arizona
Đăng ký
06/07/2023 10:30 HCM Canada Niagara College
Đăng ký
xem thêm
Xem thêm
Xem thêm