LỊCH GẶP CÁC TRƯỜNG

Ngày Thời gian Quốc gia Trường Đại diện ĐĂNG KÝ
23/05/2022 15:30 Canada Manitoba Institute Of Trades And Technology (Mitt) Mr. Hoàng Trần
11/05/2022 10:00 Canada Vancouver Island University (Viu) Ms. Ivy Nguyen
16/05/2022 10:45 Canada Conestoga College Ms. Duong Pham
06/05/2022 09:00 Canada Fanshawe College Ms. Hanh Vu
26/04/2022 11:00 Canada Niagara College Toronto Ms. Gia Uyen Diep
05/05/2022 10:30 Canada Coast Mountain College Mr. Hai Nguyen
05/05/2022 10:30 Canada Bow Valley College Mr. Hai Nguyen
27/04/2022 15:00 Canada Thompson Rivers University Ms. Alex Bui
25/04/2022 15:00 Canada Southern Alberta Institute Of Technology Mr. Ha Hoang
22/04/2022 15:00 Canada Urban International School Mr. Tony Kim
15/04/2022 9:00 Canada Vancouver Community College Ms. Mia Lê
14/04/2022 13:45 Canada Humber College Mr. Minh Ta
08/04/2022 10:00 Canada Braemar College Ms. Linh Lê
07/04/2022 9:00 Canada Centennial College Ms. Dung Nguyễn
05/04/2022 9:00 Canada Niagara College Ms. Ngọc Bùi
12/04/2022 9:00 Canada University Of Windsor Ms. My Pham
12/04/2022 9:00 Canada Coast Mountain College Mr. Hai Nguyen
12/04/2022 9:00 Canada Bow Valley College Mr. Hai Nguyen
07/04/2022 10:30 Canada Humber College Mr. Minh Ta
04/04/2022 14:00 Canada Georgian College Ms. Hang Nguyen
23/03/2022 9h00 Canada Hệ Thống Trường Anh Ngữ Ilac Mr. Tùng Phan
01/04/2022 15h00 Canada Tập Đoàn Giáo Dục Educo Ms. An Hoang
30/03/2022 16h30 Canada Tập Đoàn Giáo Dục Educo Ms. An Hoang
24/03/2022 14h00 Canada Iceap Nova Scotia Ms. Thuong Huynh
24/03/2022 14h00 Canada Cape Breton University Ms. Thuong Huynh
14/03/2022 15h15 Canada Ontario Tech University Ms. Phuong Mai
18/03/2022 9h00 Canada University Canada West "Mr. Alexis Martinez + Ms.Hoa Nguyen"
07/03/2022 15h00 Canada Tập Đoàn Giáo Dục Navitas Mr. Phuoc Trang + Mr. Khoi Pha
11/05/2021 14h00 Canada Manitoba Institute Of Trade And Technology (Mitt) Mr. Hải Nguyễn
11/05/2021 14h00 Canada Coast Mountain College Mr. Hải Nguyễn
11/05/2021 14h00 Canada Bow Valley College Mr. Hải Nguyễn
24/06/2020 14h00 Canada Taie International Institute Ms. Phuong Bui
23/06/2020 09h00 Canada Niagara College Ms. Ngoc Bui
06/03/2020 09h00 Canada Vancouver Community College "Ms. Jennifer Gossen + Ms. Mia Le"
02/03/2020 09h00 Canada Vancouver Community College "Ms. Jennifer Gossen + Ms. Mia Le"
28/02/2020 15h45 Canada Comox Valley School District "Mr. Josie Jiang + Ms. Uyen Gia (Anna) Diep"
11/02/2020 09h30 Canada Vancouver Community College Ms. Mia Le
16/01/2020 10h00 Canada Cape Breton University Ms. Man Vo (Anna)
16/01/2020 10h00 Canada International Center For Eap (Iceap) Ms. Man Vo (Anna)
13/01/2020 11h00 Canada Fanshawe College Ms. Hanh Vu
13/01/2020 14h00 Canada Greater Saskatoon Catholic Schools Mr. Kim Hoffart
20/12/2019 09h00 Canada Fanshawe College Ms. Hanh Vu
04/12/2019 09h00 Canada North Island College Ms. Sophia Duong
04/12/2019 09h00 Canada Douglas College Ms. Van Dang
09/12/2019 11h00 Canada Fleming College Mr. Peter
12/12/2019 10h00 Canada Coast Mountain College Mr. Hai Nguyen
12/12/2019 10h00 Canada Bow Valley College Mr. Hai Nguyen
25/11/2019 13h30 Canada Coquitlam College Mr. Genne MacDonal
30/11/2019 09h00 Canada Burnaby School District Mr. Richard Payne
18/11/2019 09h00 Canada Sheridan College Ms. Hanh Nguyen
19/11/2019 14h00 Canada Toronto Film School Ms. Chi Kieu
19/11/2019 09h00 Canada Lakehead University Ms. Lorraine Luong
26/11/2019 09h00 Canada Pattison High School Ms. Tara Nguyen
22/11/2019 09h00 Canada Okanagan College Mr. Gordon Shuster
14/11/2019 10h30 Canada Saskatchewan Polytechnic "Ms. Van Thi Le + Ms. Emily Weekes"
29/11/2019 14h00 Canada Kwantlen Polytechnic University Ms. Nhung Nguyen (Sandra)
11/11/2019 14h00 Canada Langara College Ms. Lan Anh Vu
06/11/2019 09h00 Canada Bronte College Ms. Jackie Ahmad
01/11/2019 09h00 Canada Bronte College Ms. Jackie Ahmad
23/10/2019 16h30 Canada Laurentian University Ms. Xuan Zhao
NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
25/05/2022 10:00 HCM Úc Curtin College
Đăng ký
25/05/2022 10:00 HCM Singapore Curtin Singapore
Đăng ký
23/05/2022 15:30 HCM Canada Manitoba Institute Of Trades And Technology (Mitt)
Đăng ký
20/05/2022 09:30 HCM Singapore London School Of Business And Finance Singapore
Đăng ký
01/06/2022 14:00 Đà ... Singapore Kaplan Singapore
Đăng ký
11/05/2022 10:00 HCM Canada Vancouver Island University (Viu)
Đăng ký
16/05/2022 10:45 HCM Canada Conestoga College
Đăng ký
12/05/2022 15:30 HCM Mỹ University Of Nebraska - Lincoln
Đăng ký
09/05/2022 14:00 HCM Úc Kaplan Business School
Đăng ký
06/05/2022 09:00 TP. ĐÀ ... Canada Fanshawe College
Đăng ký
27/04/2022 15:00 HCM Singapore The Management Development Institute Of Singapore (Mdis)
Đăng ký
26/04/2022 11:00 HCM Canada Niagara College Toronto
Đăng ký
25/04/2022 15:00 TP. ĐÀ ... Singapore The Management Development Institute Of Singapore (Mdis)
Đăng ký
05/05/2022 10:30 TP. ĐÀ ... Canada Coast Mountain College
Đăng ký
05/05/2022 10:30 TP. ĐÀ ... Canada Bow Valley College
Đăng ký
27/04/2022 15:00 HCM Canada Thompson Rivers University
Đăng ký
25/04/2022 15:00 HCM Canada Southern Alberta Institute Of Technology
Đăng ký
28/04/2022 15:00 TP. ĐÀ ... Úc Curtin College
Đăng ký
28/04/2022 15:00 TP. ĐÀ ... Singapore Curtin Singapore
Đăng ký
22/04/2022 15:00 HCM Canada Urban International School
Đăng ký
xem thêm
Xem thêm
Xem thêm