LỊCH GẶP CÁC TRƯỜNG

Ngày Thời gian Quốc gia Trường Đại diện ĐĂNG KÝ
29/09/2022 10:30 Canada Royal Crown Academic School "Mr. Khánh Đỗ +Mr. Michael Burke"
26/09/2022 15:30 Canada Saskatchewan Polytechnic Ms Vân Lê
19/10/2022 09:00 Canada Douglas College Ms. David Chen
12/10/2022 09:00 Canada University Of Manitoba Ms. Kerri
12/10/2022 09:00 Canada International College Of Manitoba Ms. Lindsay Fenwick
17/10/2022 09:00 Canada Humber College Mr. Minh Tạ
27/10/2022 10:00 Canada Trent University Ms. Glennice Burns
18/10/2022 14:30 Canada Nova Scotia International Student Program Ms. Tammy Aucoin-Russell
30/09/2022 10:00 Canada George Brown College Ms. Mai Nguyễn
07/09/2022 09:00 Canada Camosun College Ms. Tinh Le
07/09/2022 15:00 Canada Fraser International College (Fic) Ms. Ngọc Nguyễn
11/08/2022 14:00 Canada University Of Windsor Ms. My Pham
02/08/2022 09:00 Canada Seneca College Ms. Đông Anh
18/07/2022 14:00 Canada Seneca College Mr. Damon Nguyen
29/07/2022 10:00 Canada Manitoba Institute Of Trades And Technology (Mitt) Mr. Hoang Tran
29/07/2022 13:30 Canada Southern Alberta Institute Of Technology (Sait) Mr. Hà Hoàng
12/07/2022 09:00 Canada Tập Đoàn Giáo Dục Navitas Canada Mr. Phước Trang
05/07/2022 15:00 Canada University Of The Fraser Valley (Ufv) Mr. Derek Ward Hall
11/07/2022 15:00 Canada Humber College Mr. Callum Sawatzky
16/07/2022 09:00 Canada Manitoba Institute Of Trades And Technology (Mitt) Mr. Hoang Tran
06/07/2022 09:00 Canada St. John Mr. Philip Kim
05/07/2022 09:00 Canada St. John Mr. Philip Kim
01/07/2022 14:00 Canada Conestoga College Mr. Bhanu Vashishth
28/06/2022 13:00 Canada Winnipeg School Division Ms. Debra L. Parker
30/06/2022 11:20 Canada Saskatchewan Polytechnic Ms. Annie Fu Luyao
28/06/2022 10:00 Canada Sault College Ms. Fairlane Inso
24/06/2022 09:00 Canada George Brown College Ms. Mai Nguyễn
18/07/2022 09:00 Canada Northern Lights College (Nlc) Mr. Tony Mei
01/07/2022 10:00 Canada University Of The Fraser Valley (Ufv) Mr. Derek Ward Hall
23/06/2022 09:30 Canada Lasalle College Ms. Luyến Trần
13/06/2022 15:00 Canada Camosun College Ms. Tình Lê
15/06/2022 09:30 Canada Algonquin College Ms. Thư Nguyễn
15/06/2022 09:30 Canada Sheridan College Ms. Hạnh Nguyễn
06/06/2022 11:00 Canada Fanshawe College Mr. Jay Park
19/05/2022 09:00 Canada Urban International School Ms. Ánh Hoàng
23/05/2022 15:30 Canada Manitoba Institute Of Trades And Technology (Mitt) Mr. Hoàng Trần
11/05/2022 10:00 Canada Vancouver Island University (Viu) Ms. Ivy Nguyen
16/05/2022 10:45 Canada Conestoga College Ms. Duong Pham
06/05/2022 09:00 Canada Fanshawe College Ms. Hanh Vu
26/04/2022 11:00 Canada Niagara College Toronto Ms. Gia Uyen Diep
05/05/2022 10:30 Canada Coast Mountain College Mr. Hai Nguyen
05/05/2022 10:30 Canada Bow Valley College Mr. Hai Nguyen
27/04/2022 15:00 Canada Thompson Rivers University Ms. Alex Bui
25/04/2022 15:00 Canada Southern Alberta Institute Of Technology Mr. Ha Hoang
22/04/2022 15:00 Canada Urban International School Mr. Tony Kim
15/04/2022 9:00 Canada Vancouver Community College Ms. Mia Lê
14/04/2022 13:45 Canada Humber College Mr. Minh Ta
08/04/2022 10:00 Canada Braemar College Ms. Linh Lê
07/04/2022 9:00 Canada Centennial College Ms. Dung Nguyễn
05/04/2022 9:00 Canada Niagara College Ms. Ngọc Bùi
12/04/2022 9:00 Canada University Of Windsor Ms. My Pham
12/04/2022 9:00 Canada Coast Mountain College Mr. Hai Nguyen
12/04/2022 9:00 Canada Bow Valley College Mr. Hai Nguyen
07/04/2022 10:30 Canada Humber College Mr. Minh Ta
04/04/2022 14:00 Canada Georgian College Ms. Hang Nguyen
23/03/2022 9h00 Canada Hệ Thống Trường Anh Ngữ Ilac Mr. Tùng Phan
01/04/2022 15h00 Canada Tập Đoàn Giáo Dục Educo Ms. An Hoang
30/03/2022 16h30 Canada Tập Đoàn Giáo Dục Educo Ms. An Hoang
24/03/2022 14h00 Canada Iceap Nova Scotia Ms. Thuong Huynh
24/03/2022 14h00 Canada Cape Breton University Ms. Thuong Huynh
NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
27/09/2022 10:00 Đà ... Mỹ University Of Toledo
Đăng ký
04/10/2022 15:30 HCM Úc Melbourne Institute Of Technology
Đăng ký
29/09/2022 10:30 HCM Canada Royal Crown Academic School
Đăng ký
26/09/2022 15:30 Đà ... Canada Saskatchewan Polytechnic
Đăng ký
19/10/2022 09:00 HCM Canada Douglas College
Đăng ký
12/10/2022 09:00 HCM Canada University Of Manitoba
Đăng ký
12/10/2022 09:00 HCM Canada International College Of Manitoba
Đăng ký
23/09/2022 09:00 HCM Anh Kings Education
Đăng ký
22/09/2022 09:00 HCM Mỹ University Of Toledo
Đăng ký
19/09/2022 14:00 HCM Philippines Pines International Academy
Đăng ký
16/09/2022 10:30 HCM Anh Oxford International Education Group (Oieg)
Đăng ký
15/09/2022 15:00 HCM Mỹ American University Of Health Sciences (Auhs)
Đăng ký
17/10/2022 09:00 HCM Canada Humber College
Đăng ký
19/09/2022 13:30 Đà ... Philippines Cpils
Đăng ký
19/09/2022 11:00 Đà ... Úc Le Cordon Bleu
Đăng ký
13/09/2022 09:00 HCM Úc Le Cordon Bleu
Đăng ký
27/10/2022 10:00 HCM Canada Trent University
Đăng ký
18/10/2022 14:30 HCM Canada Nova Scotia International Student Program
Đăng ký
07/10/2022 15:45 HCM Mỹ Hillsborough Community College
Đăng ký
30/09/2022 10:00 Đà ... Canada George Brown College
Đăng ký
xem thêm
Xem thêm
Xem thêm