THÀNH TÍCH & GIẢI THƯỞNG

 • Appreciation Certificate từ London School of Business and Finance LSBF, Singapore
 • Appreciation Certificate từ London School of Business and Finance LSBF, Singapore
 • Certificate of Appreciation từ PSB Academy, Singapore
 • Certificate of Appreciation từ PSB Academy, Singapore
 • Top Performing Agency của Seneca College, Canada 2021-2022
 • Top Performing Agency của Seneca College, Canada 2021-2022
 • Certificate of Appreciation từ Tập đoàn INTO
 • Certificate of Appreciation từ Educo Accelerate
 • Certificate of Appreciation từ Educo Accelerate
 • Certificate of Appreciation từ Educo Accelerate
 • Agent Outstanding Award 2021 từ La Trobe University, Úc
 • Certificate of Recognition 2021 từ Seneca College, Canada
 • Agent Outstanding Award 2021 từ Au - La Trobe University, Úc
 • Value Parner of Curtin Singapore and Curtin College, Úc - Navitas
 • Value Parner of Curtin Singapore and Curtin College, Úc - Navitas
 • Value Parner of Curtin Singapore and Curtin College, Úc - Navitas
 • Top Performing Agent Award from Saskatchewan Polytechnic, Canada
 • Top Performing Agent Award from Saskatchewan Polytechnic, Canada
 • Silver Member 2021-2022 of British Council
 • Silver Parner 2021 of Fanshawe College, Canada
 • Top Producing Agent năm 2020 - Okanagan College - British Columbia, Canada.
 • Certificate from Department of Education and Training, Victoria
 • Certificate from Government of Saskatchewan, Ministry of Advanced Education
 • Certificate from Government of Saskatchewan, Ministry of Advanced Education
 • Top Agent 2020 of Centennial College, Ontario, Canada
 • Top Agent 2020 of Centennial College, Ontario, Canada
 • Top Agent 2020 of Centennial College, Ontario, Canada
 • Platinum Agent - Fanshawe College - London, Ontario, Canada
 • Exceptional Agent - Braemar College - Toronto, Ontario, Canada
 • SHERIDAN COLLEGE: HONOR AWARD
 • SHERIDAN COLLEGE HONOR AWARD
 • FANSHAWE COLLEGE : PLATINUM AWARD
 • BC IELTS TOP PERFORMING PARTNER
 • NAVITAS CANADA RISING STAR 2019
 • TOP 10 AGENT - ANNALINK
 • NAVITAS CANADA RISING STAR
 • FANSHAW COLLEGE - PLATINUM AWARD
 • CURTIN SINGAPORE - RISING STAR AGENT
 • CENTENNIAL COLLEGE - PLATINUM AGENT
 • BC TOP PERFORMING PARTNER
 • Giải thưởng Agent of the year 2018 từ trường Urban International School UIS
 • Giải thưởng Agent of the year 2018 từ trường Urban International School UIS
 • Rising Star Agent 2018 of Curtin Singapore
 • Rising Star Agent 2018 - Curtin Singapore
 • Chứng nhận Platinum Agent của trường Centennial College, Canada
 • Esteemed Agent of CG ESL Center - Philippines
 • Gold Partner of the Year 2017-2018 - British Council
 • Oustanding Agent - Vancouver Island University - Canada
 • Top Performning Agent for 2017 - Seneca College - Canada
 • PIER CERTIFICATE
 • British Council Silver Partner Of The Year 2016 - 2017
 • KAPLAN SINGAPORE
 • British Council Silver Partner Of The Year 2016 - 2017
 • BREAKOUT PERFORMER IN 2016 - STUDY GROUP
 • BREAKOUT PERFORMER IN 2016 - STUDY GROUP
 • ICMS & ASPIRE
 • BRITISH COUNCIL 1
 • BRITISH COUNCIL
 • STUDY PERTH
 • KAPLAN
 • BREAKOUT PERFORMER IN 2016 - STUDY GROUP
NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
18/11/2022 15:00 HCM Canada Selkirk College
Đăng ký
07/10/2022 14:00 Đà ... Singapore Psb Academy
Đăng ký
20/10/2022 09:00 HCM Canada Burnaby School District
Đăng ký
06/10/2022 09:30 HCM Mỹ Suny Plattsburgh
Đăng ký
03/10/2022 14:00 HCM Úc Grifith College
Đăng ký
24/10/2022 09:30 Đà ... Canada Urban Internaional School
Đăng ký
19/10/2022 09:00 HCM Canada Urban Internaional School
Đăng ký
17/10/2022 15:30 HCM Canada Cape Breton University
Đăng ký
27/09/2022 10:00 Đà ... Mỹ University Of Toledo
Đăng ký
04/10/2022 15:30 HCM Úc Melbourne Institute Of Technology
Đăng ký
29/09/2022 10:30 HCM Canada Royal Crown Academic School
Đăng ký
26/09/2022 15:30 Đà ... Canada Saskatchewan Polytechnic
Đăng ký
18/10/2022 10:30 HCM Canada Douglas College
Đăng ký
12/10/2022 09:00 HCM Canada University Of Manitoba
Đăng ký
12/10/2022 09:00 HCM Canada International College Of Manitoba
Đăng ký
23/09/2022 09:00 HCM Anh Kings Education
Đăng ký
22/09/2022 09:00 HCM Mỹ University Of Toledo
Đăng ký
19/09/2022 14:00 HCM Philippines Pines International Academy
Đăng ký
16/09/2022 10:30 HCM Anh Oxford International Education Group (Oieg)
Đăng ký
15/09/2022 15:00 HCM Mỹ American University Of Health Sciences (Auhs)
Đăng ký
xem thêm
Xem thêm
Xem thêm