LỊCH GẶP CÁC TRƯỜNG

Ngày Thời gian Quốc gia Trường Đại diện ĐĂNG KÝ
01/12/2023 09:00 Mỹ Long Island University Ms. Honoka Takato
28/11/2023 09:00 Canada Red River College Polytechnic Mr. Pham Thanh Nguyen
23/11/2023 09:30 Canada Centennial College Mr. Duy Anh Đỗ + Ms. Kim Nguyễn
21/11/2023 09:00 Canada Lakehead University Ms. Loan Lương
22/11/2023 14:00 Mỹ Educo Us Ms. Khánh Đỗ
21/11/2023 14:00 Canada Sheridan College Ms. Hạnh Nguyễn
13/11/2023 15:30 Mỹ Massachusetts College Of Pharmacy And Health Sciences Mr. Long Boc
13/11/2023 10:00 Canada University Of The Fraser Valley Ufv Ms. Susan Liang
09/11/2023 15:00 Canada Algonquin College Ms. Thanh Nguyễn
08/11/2023 15:30 Mỹ Shorelight Education Ms. Thảo Nguyễn
06/11/2023 14:00 Mỹ College Of Central Florida Ms. Lory Coffey
02/11/2023 14:00 Canada Kwantlen Polytechnic University Mr. Khôi Trương
01/11/2023 10:00 Mỹ Massachusetts College Of Pharmacy And Health Sciences Mr. Long Boc
26/10/2023 15:00 Canada University Of Winnipeg "Ms. Kim Loeb + Ms. Carmelle Mulaire "
19/10/2023 14:00 Canada Cape Breton University "Mr. Nate Song + Ms. Thương Huỳnh"
19/10/2023 09:00 Canada Columbia International College Ms. Lan Anh Nguyễn
16/10/2023 14:00 Mỹ Into Us "Ms. Uyên Trương + Mr. Linh Lương"
26/10/2023 09:00 Canada Urban International School Mr. Tony Kim
24/10/2023 10:30 Canada Urban International School Mr. Tony Kim
20/10/2023 14:30 Canada University Of Victoria Ms. Meenakshi Raghuvanshi
20/10/2023 14:30 Mỹ Kaplan Mỹ Ms. Meenakshi Raghuvanshi
18/10/2023 16:15 Canada Brock University Mr. Nathan Cheney
18/10/2023 14:00 Canada Algonquin College Ms. Hải Anh Vũ
18/10/2023 09:00 Canada International College Of Manitoba Ms. Lindsay Fenwick
18/10/2023 09:00 Canada University Of Manitoba Ms. Hailey Gajadhar
17/10/2023 14:00 Canada Capilano Universitty Mr. Jesse Yang
17/10/2023 10:30 Canada Burnaby School District Mr. Richard Payne
17/10/2023 09:00 Canada Toronto District School Board Mr. Fred Liu
16/10/2023 16:00 Canada Langara College Ms. Tomoe Aoyagi
16/10/2023 10:30 Canada Brock University Mr. Nathan Cheney
16/10/2023 10:00 Canada University Of Prince Edward Island Ms. Connie Ding
13/10/2023 16:00 Canada Toronto Metropolitan University International College Mr. Jason Chen
12/10/2023 09:30 Canada George Brown College Ms. Amy Jang
11/10/2023 14:00 Úc Kaplan Business School Ms.Vanessa Chrysostomou
12/10/2023 14:00 Úc Le Cordon Bleu Ms. Supapit Potip
10/10/2023 09:30 Úc Le Cordon Bleu Ms. Supapit Potip
09/10/2023 16:00 Canada Seneca Polytechnic Mr. Damon Nguyen
11/10/2023 10:00 Canada Nova Scotia International Student Program Ms. Grace Kim
09/10/2023 10:00 Canada Nova Scotia International Student Program Ms. Grace Kim
05/10/2023 15:30 Úc Ilsc Mr. M Supachai
04/10/2023 16:00 Mỹ Oregon State University Ms. Nhung Đỗ
04/10/2023 10:00 Canada Capilano Universitty Mr. Hoang Tran
03/10/2023 15:30 Mỹ Shorelight Education Ms. Ly Nguyễn
05/10/2023 09:30 Canada Humber College Mr. Minh Tạ
03/10/2023 10:45 Canada Humber College Mr. Minh Tạ
25/09/2023 14:00 Úc Deakin College Ms. Uyên Nguyễn
22/09/2023 11:00 Canada Braemar College Mr. Adam Gonya
26/09/2023 13:30 Mỹ University Of Toledo Ms. Sarah Schaller
21/09/2023 14:00 Mỹ University Of Toledo Ms. Sarah Schaller
19/09/2023 15:30 Canada St. Lawrence College Ms. Khuê Trần
13/09/2023 15:00 Úc Central Queensland University Ms. Phuong Hoang
12/09/2023 14:00 Canada Fraser International College Ms. Kaylin Bùi
24/08/2023 09:00 Canada Coquitlam College Mr. Đại Nguyễn
23/08/2023 14:00 Mỹ Into Us Ms. Uyên
21/08/2023 14:00 Canada University Canada West Ms. Hòa Nguyễn
17/08/2023 09:30 Canada Georgian College Ms. Hằng Nguyễn
16/08/2023 16:00 Anh Tập Đoàn Giáo Dục Kaplan Ms. Minh Ngọc Nguyễn
03/08/2023 09:00 Mỹ Arizona State University Ms. Thy Nguyễn
02/08/2023 10:30 Mỹ Kent State University Ms. Thanh Cao
12/07/2023 15:00 Canada Niagara College Ms. Ngọc Bùi
NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
01/12/2023 09:00 HCM Mỹ Long Island University
Đăng ký
28/11/2023 09:00 HCM Canada Red River College Polytechnic
Đăng ký
23/11/2023 09:30 HCM Canada Centennial College
Đăng ký
21/11/2023 09:00 Đà ... Canada Lakehead University
Đăng ký
22/11/2023 14:00 Đà ... Mỹ Educo Us
Đăng ký
21/11/2023 14:00 Đà ... Canada Sheridan College
Đăng ký
13/11/2023 15:30 Đà ... Mỹ Massachusetts College Of Pharmacy And Health Sciences
Đăng ký
13/11/2023 10:00 HCM Canada University Of The Fraser Valley Ufv
Đăng ký
09/11/2023 15:00 Đà ... Canada Algonquin College
Đăng ký
08/11/2023 15:30 HCM Mỹ Shorelight Education
Đăng ký
06/11/2023 14:00 HCM Mỹ College Of Central Florida
Đăng ký
02/11/2023 14:00 HCM Canada Kwantlen Polytechnic University
Đăng ký
01/11/2023 10:00 HCM Mỹ Massachusetts College Of Pharmacy And Health Sciences
Đăng ký
26/10/2023 15:00 HCM Canada University Of Winnipeg
Đăng ký
19/10/2023 14:00 HCM Canada Cape Breton University
Đăng ký
19/10/2023 09:00 HCM Canada Columbia International College
Đăng ký
16/10/2023 14:00 Đà ... Mỹ Into Us
Đăng ký
26/10/2023 09:00 Đà ... Canada Urban International School
Đăng ký
24/10/2023 10:30 HCM Canada Urban International School
Đăng ký
20/10/2023 14:30 HCM Canada University Of Victoria
Đăng ký
xem thêm
Xem thêm
Xem thêm