LỊCH GẶP CÁC TRƯỜNG

Ngày Thời gian Quốc gia Trường Đại diện ĐĂNG KÝ
11/05/2021 14h00 Canada Manitoba Institute Of Trade And Technology (Mitt) Mr. Hải Nguyễn
11/05/2021 14h00 Canada Coast Mountain College Mr. Hải Nguyễn
11/05/2021 14h00 Canada Bow Valley College Mr. Hải Nguyễn
23/04/2021 15h00 Mỹ Shorelight Education Ms. Nhung Ngô + Ms. Thảo Nguyễn
23/07/2020 10h00 Úc Uts Insearch "Ms. Phuoc Tran + Ms. Vy Tran"
24/07/2020 11h00 Úc The International College Of Management, Sydney (Icms) "Ms. Ngoc Nguyen + Ms. Quynh Vi Dinh"
10/07/2020 09h00 Úc University Of Canberra Ms. Yen Pham
08/07/2020 14h00 Singapore Kaplan Singapore Ms. Vinh Nguyen
02/07/2020 15h30 Úc University Of Canberra Ms. Yen Pham
29/06/2020 14h15 - 15h00 Úc Uts Insearch "Ms. Phuoc Tran + Ms. Vy Tran"
25/06/2020 09h00 Singapore James Cook University Singapore Ms. Julia Vong
24/06/2020 14h00 Canada Taie International Institute Ms. Phuong Bui
24/06/2020 09h30 Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Into Ms. Hien Pham
23/06/2020 09h00 Canada Niagara College Ms. Ngoc Bui
18/06/2020 15h00 Úc La Trobe University Mr. Quang Luong
06/03/2020 09h00 Canada Vancouver Community College "Ms. Jennifer Gossen + Ms. Mia Le"
04/03/2020 15h30 Mỹ Shorelight Education Mr. Thao Nguyen
04/03/2020 09h20 Mỹ Full Sail University Mr. Duong Tran (Dave)
02/03/2020 09h00 Canada Vancouver Community College "Ms. Jennifer Gossen + Ms. Mia Le"
28/02/2020 15h45 Canada Comox Valley School District "Mr. Josie Jiang + Ms. Uyen Gia (Anna) Diep"
27/02/2020 09h00 Úc International College Of Management, Sydney Icms Ms. Vi Dinh
25/02/2020 14h00 Úc Tasmania Government Schools Mr. Lam Le
13/02/2020 11h00 Mỹ Arkansas State University Ms. Thao
11/02/2020 09h30 Canada Vancouver Community College Ms. Mia Le
21/02/2020 10h00 Úc Central Queensland University Ms. Regina Milanes
16/01/2020 10h00 Canada Cape Breton University Ms. Man Vo (Anna)
16/01/2020 10h00 Canada International Center For Eap (Iceap) Ms. Man Vo (Anna)
13/01/2020 11h00 Úc La Trobe University Ms. Hieu Le
13/01/2020 11h00 Canada Fanshawe College Ms. Hanh Vu
07/01/2020 15h00 Singapore Management Development Institute Of Singapore (Mdis) Ms. Daphne Tran
02/01/2020 10h00 Singapore Kaplan Singapore Ms. Vinh Nguyen
13/01/2020 14h00 Canada Greater Saskatoon Catholic Schools Mr. Kim Hoffart
06/01/2020 09h30 Úc Le Cordon Bleu Ms. Weerinnat Suwanachuen (Pook)
04/01/2020 09h30 Úc Le Cordon Bleu Ms. Weerinnat Suwanachuen (Pook)
20/12/2019 09h00 Canada Fanshawe College Ms. Hanh Vu
18/12/2019 16h00 Úc University Of Canberra Ms. Yen Pham
19/12/2019 15h30 Singapore Kaplan Singapore Ms. Vinh Nguyen
04/12/2019 09h00 Canada North Island College Ms. Sophia Duong
04/12/2019 09h00 Canada Douglas College Ms. Van Dang
09/12/2019 11h00 Canada Fleming College Mr. Peter
26/11/2019 14h00 Mỹ Johnson & Wales University Mr. William Priante
02/12/2019 15h00 Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Golden Education Ms. Hien Pham
05/12/2019 10h30 Mỹ Florida Polytechnic University Ms. Khue Tran
05/12/2019 10h30 Mỹ Webster University Ms. Khue Tran
05/12/2019 10h30 Mỹ Concordia University Chicago Ms. Khue Tran
07/12/2019 11h00 Philippines Trường Anh Ngữ Smeag Ms Tiên (Angel)
17/12/2019 14h00 Mỹ Hệ Thống Giáo Dục Els Mr. Ha Hai Hoang (Andy)
12/12/2019 10h00 Canada Coast Mountain College Mr. Hai Nguyen
12/12/2019 10h00 Canada Bow Valley College Mr. Hai Nguyen
07/12/2019 09h00 Singapore James Cook University Singapore Ms. Julia Vong Ngoc Van Anh
25/11/2019 13h30 Canada Coquitlam College Mr. Genne MacDonal
30/11/2019 09h00 Canada Burnaby School District Mr. Richard Payne
18/11/2019 09h00 Canada Sheridan College Ms. Hanh Nguyen
22/11/2019 15h00 Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Navitas Tại Mỹ & Canada Ms. Anh Hoang
19/11/2019 14h00 Canada Toronto Film School Ms. Chi Kieu
19/11/2019 09h00 Canada Lakehead University Ms. Lorraine Luong
26/11/2019 09h00 Canada Pattison High School Ms. Tara Nguyen
22/11/2019 09h00 Canada Okanagan College Mr. Gordon Shuster
18/11/2019 10h00 Philippines Centre Of Premier International Language Studies (Cpils) Mr. Nguyen Thanh Tung (Tony)
14/11/2019 10h30 Canada Saskatchewan Polytechnic "Ms. Van Thi Le + Ms. Emily Weekes"
NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
11/05/2021 14h00 TP Đà ... Canada Manitoba Institute Of Trade And Technology (Mitt)
Đăng ký
11/05/2021 14h00 TP Đà ... Canada Coast Mountain College
Đăng ký
11/05/2021 14h00 TP Đà ... Canada Bow Valley College
Đăng ký
23/04/2021 15h00 TP. HCM Mỹ Shorelight Education
Đăng ký
23/07/2020 10h00 TP HCM Úc Uts Insearch
Đăng ký
24/07/2020 11h00 TP ĐN Úc The International College Of Management, Sydney (Icms)
Đăng ký
10/07/2020 09h00 TP HCM Úc University Of Canberra
Đăng ký
08/07/2020 14h00 TP ĐN Singapore Kaplan Singapore
Đăng ký
02/07/2020 15h30 TP ĐN Úc University Of Canberra
Đăng ký
29/06/2020 14h15 - 15h00 TP ĐN Úc Uts Insearch
Đăng ký
25/06/2020 09h00 TP HCM Singapore James Cook University Singapore
Đăng ký
24/06/2020 14h00 TP ĐN Canada Taie International Institute
Đăng ký
24/06/2020 09h30 TP HCM Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Into
Đăng ký
23/06/2020 09h00 TP HCM Canada Niagara College
Đăng ký
18/06/2020 15h00 TP HCM Úc La Trobe University
Đăng ký
06/03/2020 09h00 TP ĐN Canada Vancouver Community College
Đăng ký
04/03/2020 15h30 TP HCM Mỹ Shorelight Education
Đăng ký
04/03/2020 09h20 TP ĐN Mỹ Full Sail University
Đăng ký
02/03/2020 09h00 TP HCM Canada Vancouver Community College
Đăng ký
28/02/2020 15h45 TP HCM Canada Comox Valley School District
Đăng ký
xem thêm
Xem thêm
Xem thêm