LỊCH GẶP CÁC TRƯỜNG

Ngày Thời gian Quốc gia Trường Đại diện ĐĂNG KÝ
07/07/2022 09:00 Canada St. John's Academy Mr. Philip Kim
06/07/2022 16:00 Úc Kaplan Business School (Kbs) Ms. Sangmee Han
06/07/2022 09:00 Canada St. John's Academy Mr. Philip Kim
01/07/2022 14:00 Canada Conestoga College Mr. Bhanu Vashishth
28/06/2022 13:00 Canada Winnipeg School Division Ms. Debra L. Parker
29/06/2022 14:00 Mỹ University Of Toledo Mr. Joe Guziolek
07/07/2022 09:00 Mỹ Westcliff University Ms. Helena Luong
30/06/2022 11:20 Canada Saskatchewan Polytechnic Ms. Annie Fu Luyao
28/06/2022 15:30 Singapore Raffles Design Institute Mr. Khang Le
28/06/2022 10:00 Canada Sault College Ms. Fairlane Inso
24/06/2022 09:00 Canada George Brown College Ms. Mai Nguyễn
18/07/2022 09:00 Canada Northern Lights College (Nlc) Mr. Tony Mei
01/07/2022 10:00 Canada University Of The Fraser Valley (Ufv) Mr. Derek Ward Hall
23/06/2022 09:30 Canada Lasalle College Ms. Luyến Trần
22/06/2022 15:00 Mỹ Shorelight Education Ms. Thảo Nguyễn
13/06/2022 15:00 Canada Camosun College Ms. Tình Lê
15/06/2022 09:30 Canada Algonquin College Ms. Thư Nguyễn
15/06/2022 09:30 Canada Sheridan College Ms. Hạnh Nguyễn
10/06/2022 09:00 Singapore James Cook University Ms. Vân Anh
09/06/2022 14:00 Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Into (Mỹ) Ms. Hiền Phạm
06/06/2022 11:00 Canada Fanshawe College Mr. Jay Park
10/06/2022 09:00 Mỹ Oregon State University Mr. Khanh Pham
08/06/2022 14:00 Anh University Of Stirling Mr. Binh Le
08/06/2022 14:00 Mỹ University Of South Florida Mr. Binh Le
03/06/2022 14:00 Philippines Cpils Mr. Tony Nguyễn
30/05/2022 14:30 Mỹ Green River College Mr. Alvin Tai
19/05/2022 09:00 Canada Urban International School Ms. Ánh Hoàng
26/05/2022 10:00 Úc Curtin College Mr. Quang Lương
26/05/2022 10:00 Singapore Curtin Singapore Mr. Quang Lương
23/05/2022 15:30 Canada Manitoba Institute Of Trades And Technology (Mitt) Mr. Hoàng Trần
20/05/2022 09:30 Singapore London School Of Business And Finance Singapore Mr. Phương Nguyễn
01/06/2022 14:00 Singapore Kaplan Singapore Ms. Vinh Nguyen + Ms. Vy Lan Le
11/05/2022 10:00 Canada Vancouver Island University (Viu) Ms. Ivy Nguyen
16/05/2022 10:45 Canada Conestoga College Ms. Duong Pham
12/05/2022 15:30 Mỹ University Of Nebraska - Lincoln Mr. Trung Nguyen
09/05/2022 14:00 Úc Kaplan Business School Ms. Phuc Pham
06/05/2022 09:00 Canada Fanshawe College Ms. Hanh Vu
27/04/2022 15:00 Singapore The Management Development Institute Of Singapore (Mdis) Ms. Daphne Tran
26/04/2022 11:00 Canada Niagara College Toronto Ms. Gia Uyen Diep
25/04/2022 15:00 Singapore The Management Development Institute Of Singapore (Mdis) Ms. Daphne Tran
05/05/2022 10:30 Canada Coast Mountain College Mr. Hai Nguyen
05/05/2022 10:30 Canada Bow Valley College Mr. Hai Nguyen
27/04/2022 15:00 Canada Thompson Rivers University Ms. Alex Bui
25/04/2022 15:00 Canada Southern Alberta Institute Of Technology Mr. Ha Hoang
28/04/2022 15:00 Úc Curtin College Mr. Quang Luong
28/04/2022 15:00 Singapore Curtin Singapore Mr. Quang Luong
22/04/2022 15:00 Canada Urban International School Mr. Tony Kim
20/04/2022 15:00 Mỹ Illinois State University Ms. Uyen Tran
15/04/2022 9:00 Canada Vancouver Community College Ms. Mia Lê
14/04/2022 13:45 Canada Humber College Mr. Minh Ta
08/04/2022 10:00 Canada Braemar College Ms. Linh Lê
07/04/2022 9:00 Canada Centennial College Ms. Dung Nguyễn
05/04/2022 9:00 Canada Niagara College Ms. Ngọc Bùi
12/04/2022 9:00 Canada University Of Windsor Ms. My Pham
12/04/2022 9:00 Canada Coast Mountain College Mr. Hai Nguyen
12/04/2022 9:00 Canada Bow Valley College Mr. Hai Nguyen
07/04/2022 10:30 Canada Humber College Mr. Minh Ta
04/04/2022 14:00 Canada Georgian College Ms. Hang Nguyen
23/03/2022 9h00 Canada Hệ Thống Trường Anh Ngữ Ilac Mr. Tùng Phan
01/04/2022 15h00 Canada Tập Đoàn Giáo Dục Educo Ms. An Hoang
NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
07/07/2022 09:00 Đà ... Canada St. John's Academy
Đăng ký
06/07/2022 16:00 HCM Úc Kaplan Business School (Kbs)
Đăng ký
06/07/2022 09:00 HCM Canada St. John's Academy
Đăng ký
01/07/2022 14:00 HCM Canada Conestoga College
Đăng ký
28/06/2022 13:00 HCM Canada Winnipeg School Division
Đăng ký
29/06/2022 14:00 HCM Mỹ University Of Toledo
Đăng ký
07/07/2022 09:00 HCM Mỹ Westcliff University
Đăng ký
30/06/2022 11:20 HCM Canada Saskatchewan Polytechnic
Đăng ký
28/06/2022 15:30 HCM Singapore Raffles Design Institute
Đăng ký
28/06/2022 10:00 HCM Canada Sault College
Đăng ký
24/06/2022 09:00 HCM Canada George Brown College
Đăng ký
18/07/2022 09:00 HCM Canada Northern Lights College (Nlc)
Đăng ký
01/07/2022 10:00 HCM Canada University Of The Fraser Valley (Ufv)
Đăng ký
23/06/2022 09:30 HCM Canada Lasalle College
Đăng ký
22/06/2022 15:00 HCM Mỹ Shorelight Education
Đăng ký
13/06/2022 15:00 HCM Canada Camosun College
Đăng ký
15/06/2022 09:30 HCM Canada Algonquin College
Đăng ký
15/06/2022 09:30 HCM Canada Sheridan College
Đăng ký
10/06/2022 09:00 HCM Singapore James Cook University
Đăng ký
09/06/2022 14:00 Đà ... Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Into (Mỹ)
Đăng ký
xem thêm
Xem thêm
Xem thêm