LỊCH GẶP CÁC TRƯỜNG

Ngày Thời gian Quốc gia Trường Đại diện ĐĂNG KÝ
26/05/2023 14:00 Mỹ James Madison University Mr. Scott Paulson
26/05/2023 14:00 Mỹ Florida Atlantic University Mr. Joel Vander Horst
18/05/2023 15:30 Mỹ Navitas - Mỹ & Canada "Mr. Phước Trang + Ms. Ánh Hoàng + Ms. Nga Võ"
12/05/2023 15:00 Mỹ Full Sail University Ms. Tuyền Võ
12/05/2023 10:00 Mỹ Suffolk University Mr. Chánh Lâm
11/05/2023 10:30 Mỹ Shorelight Education Ms. Vân Anh
24/04/2023 15:30 Mỹ Highline College Ms. Marie T. Elguira
18/04/2023 15:30 Mỹ Shorelight Education Ms. Thảo Nguyễn
19/04/2023 15:00 Mỹ Oregon State University Ms. Nhung Đỗ
14/04/2023 14:00 Mỹ The University Of Alabama At Birmingham "Ms. David Hofmann + Ms. Jenny Nguyen Ms. + Thư Lê"
11/04/2023 15:00 Mỹ Full Sail University Ms. Tuyền Võ
15/05/2023 14:00 Mỹ Western Washington University Mr. Anthony Shull
17/04/2023 14:00 Mỹ Highline College Ms. Marie T. Elguira
27/03/2023 10:00 Mỹ Valencia College Mr. Robert Welch
15/03/2023 16:15 Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Educo Us Mr. Trung Nguyễn
14/03/2023 09:00 Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Wellspring Ms. Gia Linh
08/03/2023 10:00 Mỹ Into Us Ms. Hiền Phạm
09/03/2023 09:00 Mỹ Hillsborough Community College Ms. Ashley Tankersley
06/03/2023 14:00 Mỹ Seattle University Mr. Jobe
27/02/2023 16:00 Mỹ Oxford International Education Group (Oieg) Mr. Khánh Nguyễn
20/02/2023 15:00 Mỹ Valencia College Ms. Thanh Bùi
17/02/2023 15:00 Mỹ University Of Utah Mr. Everton Araujo
16/02/2023 14:00 Mỹ Gonzaga University Ms. Liliya Ambartsumyan
27/12/2022 15:00 Mỹ Study Group Mỹ Ms. Ashley Le
22/12/2022 14:30 Mỹ Kaplan Mỹ Ms. Thy Nguyễn
13/12/2022 13:30 Mỹ Kent State University Ms. Thanh Cao
01/12/2022 16:00 Mỹ Kaplan Mỹ Ms. Thy Nguyễn
21/11/2022 15:00 Mỹ Richard Bland College Of William & Mary Ms. Katie Rivers
16/11/2022 14:00 Mỹ Arizona State University Ms. Amy VonDeylen
10/11/2022 09:30 Mỹ American University Ms. Sharmeen
07/11/2022 14:00 Mỹ Duquesne University Ms. Sarah
04/11/2022 10:00 Mỹ Ge International Ms. Nguyệt Thanh
01/11/2022 14:00 Mỹ Kaplan Mỹ Ms. Tâm Phan
06/10/2022 09:30 Mỹ Suny Plattsburgh Ms. Michelle St. Ongeon
27/09/2022 10:00 Mỹ University Of Toledo Mr. Joe Guziolek
22/09/2022 09:00 Mỹ University Of Toledo Mr. Joe Guziolek
15/09/2022 15:00 Mỹ American University Of Health Sciences (Auhs) Ms. Uyên Nguyễn
07/10/2022 15:45 Mỹ Hillsborough Community College Ms. Ashley Tankersley
04/08/2022 09:00 Mỹ Tacoma Community College Mr. Troy Peterson
25/07/2022 14:00 Mỹ Oregon State University Mr. Khánh Phạm
26/07/2022 10:00 Mỹ Nacel Open Door Ms. Tuyền Võ
20/07/2022 10:30 Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Educatius Ms. Vuong Truong
19/07/2022 09:00 Canada University Of Wisconsin - Milwaukee Ms. Tracy Buss
08/07/2022 10:00 Mỹ Suffolk University Mr. Chanh Lam
29/06/2022 14:00 Mỹ University Of Toledo Mr. Joe Guziolek
07/07/2022 09:00 Mỹ Westcliff University Ms. Helena Luong
22/06/2022 15:00 Mỹ Shorelight Education Ms. Thảo Nguyễn
09/06/2022 14:00 Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Into (Mỹ) Ms. Hiền Phạm
10/06/2022 09:00 Mỹ Oregon State University Mr. Khanh Pham
08/06/2022 14:00 Mỹ University Of South Florida Mr. Binh Le
30/05/2022 14:30 Mỹ Green River College Mr. Alvin Tai
12/05/2022 15:30 Mỹ University Of Nebraska - Lincoln Mr. Trung Nguyen
20/04/2022 15:00 Mỹ Illinois State University Ms. Uyen Tran
21/03/2022 14h00 Mỹ Illinois State University Ms. Uyen Tran
08/03/2022 10h00 Mỹ Full Sail University Mr. Duong Tran
07/03/2022 15h00 Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Navitas Mr. Phuoc Trang + Mr. Khoi Pha
22/02/2022 10h00 Mỹ Suffolk University Mr. Chánh Lâm
23/04/2021 15h00 Mỹ Shorelight Education Ms. Nhung Ngô + Ms. Thảo Nguyễn
24/06/2020 09h30 Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Into Ms. Hien Pham
04/03/2020 15h30 Mỹ Shorelight Education Mr. Thao Nguyen
NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
26/05/2023 14:00 HCM Mỹ James Madison University
Đăng ký
26/05/2023 14:00 HCM Mỹ Florida Atlantic University
Đăng ký
18/05/2023 15:30 HCM Mỹ Navitas - Mỹ & Canada
Đăng ký
18/05/2023 15:30 HCM Mỹ Navitas - Mỹ & Canada
Đăng ký
12/05/2023 15:00 Đà ... Mỹ Full Sail University
Đăng ký
12/05/2023 10:00 Đà ... Mỹ Suffolk University
Đăng ký
11/05/2023 10:30 Đà ... Mỹ Shorelight Education
Đăng ký
09/05/2023 10:30 HCM Canada Sault College
Đăng ký
25/04/2023 15:00 HCM Canada Langara College
Đăng ký
24/04/2023 15:30 Đà ... Mỹ Highline College
Đăng ký
25/04/2023 08:30 Biên Hòa Canada Urban International School
Đăng ký
21/04/2023 08:30 Bà Rịa Canada Urban International School
Đăng ký
08/05/2023 13:30 HCM Úc Victorian Government Schools
Đăng ký
18/04/2023 15:30 HCM Mỹ Shorelight Education
Đăng ký
19/04/2023 15:00 HCM Mỹ Oregon State University
Đăng ký
14/04/2023 14:00 HCM Mỹ The University Of Alabama At Birmingham
Đăng ký
11/04/2023 15:00 HCM Mỹ Full Sail University
Đăng ký
15/05/2023 14:00 HCM Mỹ Western Washington University
Đăng ký
17/04/2023 14:00 HCM Mỹ Highline College
Đăng ký
12/04/2023 15:00 HCM Canada Royal Crown Academic School
Đăng ký
xem thêm
Xem thêm
Xem thêm