LỊCH GẶP CÁC TRƯỜNG

Ngày Thời gian Quốc gia Trường Đại diện ĐĂNG KÝ
12/05/2022 15:30 Mỹ University Of Nebraska - Lincoln Mr. Trung Nguyen
20/04/2022 15:00 Mỹ Illinois State University Ms. Uyen Tran
21/03/2022 14h00 Mỹ Illinois State University Ms. Uyen Tran
08/03/2022 10h00 Mỹ Full Sail University Mr. Duong Tran
07/03/2022 15h00 Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Navitas Mr. Phuoc Trang + Mr. Khoi Pha
22/02/2022 10h00 Mỹ Suffolk University Mr. Chánh Lâm
23/04/2021 15h00 Mỹ Shorelight Education Ms. Nhung Ngô + Ms. Thảo Nguyễn
24/06/2020 09h30 Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Into Ms. Hien Pham
04/03/2020 15h30 Mỹ Shorelight Education Mr. Thao Nguyen
04/03/2020 09h20 Mỹ Full Sail University Mr. Duong Tran (Dave)
13/02/2020 11h00 Mỹ Arkansas State University Ms. Thao
26/11/2019 14h00 Mỹ Johnson & Wales University Mr. William Priante
02/12/2019 15h00 Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Golden Education Ms. Hien Pham
05/12/2019 10h30 Mỹ Florida Polytechnic University Ms. Khue Tran
05/12/2019 10h30 Mỹ Webster University Ms. Khue Tran
05/12/2019 10h30 Mỹ Concordia University Chicago Ms. Khue Tran
17/12/2019 14h00 Mỹ Hệ Thống Giáo Dục Els Mr. Ha Hai Hoang (Andy)
22/11/2019 15h00 Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Navitas Tại Mỹ & Canada Ms. Anh Hoang
28/11/2019 09h00 Mỹ Aviation Institute Of Maintenance Mr. De Yan Yong
30/10/2019 09h00 Mỹ Shorelight Education Ms. Nghi Doan (Nikki)
15/10/2019 09h00 Mỹ Lake Washington Institute Of Technology Ms. An Chu
23/09/2019 10h30 Mỹ American Honors / Quad Learning Ms. Uyen Tran
24/09/2019 09h00 Mỹ University Of Missouri St. Louis (Umsl) Ms. Lixing Li
19/09/2019 14h00 Mỹ University Of Missouri St. Louis (Umsl) Ms. Lixing Li
18/10/2019 09h00 Mỹ Trung Tâm Anh Ngữ Els Mr. Ha Hai Hoang (Andy)
17/10/2019 10h30 Mỹ Montserrat College Of Art Mr. Kenneth F. DiSaia
23/09/2019 14h00 Mỹ Central Washington University Ms. Stacy Soderstrom
17/10/2019 10h30 Mỹ Enrollment Advisory Group (Eag) Mr. Kenneth F. DiSaia
16/09/2019 16h45 Mỹ North Central College Ms. Megan Otermat
24/09/2019 09h00 Mỹ Olympic College Ms. Heather F. Lukashin
06/09/2019 09h00 Mỹ University Of Cincinnati Ms. Thanh Nguyen
19/09/2019 09h00 Mỹ University Of Toledo Mr. Victor Finch
12/09/2019 10h30 Mỹ University Of Nebraska Lincoln - Educo Mr. Trung Nguyen (Trevor)
09/09/2019 14h00 Mỹ University Of Nebraska Lincoln - Educo Mr. Trung Nguyen (Trevor)
09/08/2019 15h30 Mỹ Queens College "Mr. Dylan Hoemsen + Mr. Rob King"
10/07/2019 09h00 Mỹ Wellspring International Education - American Honors - Quad Learning Ms. Uyen Tran
01/07/2019 09h00 Mỹ Tacoma Community College Ms. Katie Van Wyk
18/06/2019 15h00 Mỹ San Jose State University (Sjsu) Mr. Robert Arcangel
19/06/2019 09h00 Mỹ Shorelight Education Mr. Pham The Nhan
25/06/2019 09h00 Mỹ Westcliff University Ms. Helena Luong
29/05/2019 14h00 Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Into Ms. Tram Doan
07/06/2019 09h30 Mỹ Full Sail University "Mr. Duong Tran (Dave) + Mr. Akash Amin"
07/05/2019 10h00 Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Into Ms. Quy Nguyen
22/04/2019 14h00 Mỹ Webster University Ms. Khue Tran
22/04/2019 14h00 Mỹ Concordia University Of Chicago Ms. Khue Tran
19/04/2019 16h00 Mỹ University Of Cincinnati Ms. Thanh Nguyen
20/03/2019 14h00 Mỹ New Jersey Institute Of Technology Mr. Ivan Crego
12/03/2019 10h00 Mỹ Hệ Thống Giáo Dục Els Mr. Josh Gabriel
25/03/2019 10h30 Mỹ Johnson And Wales University (Jwu) Mr. William Priante
07/03/2019 09h00 Mỹ Aviation Institute Of Maintenance Aim "Mr. Ben Clark + Ms. Van Hoang"
06/03/2019 10h00 Mỹ Shoreline Community College Ms. Lisa A. Maroni
05/03/2019 10h45 Mỹ Aviation Institute Of Maintenance (Aim) "Mr. Ben Clark + Ms. Van Hoang"
18/03/2019 09h00 Mỹ University Of Cincinnati "Mr. Charlie Schwartz + Ms. Thanh Nguyen"
14/03/2019 09h00 Mỹ University Of Cincinnati "Mr. Charlie Schwartz + Ms. Thanh Nguyen"
11/03/2019 11h00 Mỹ Tập Đoàn American Honors Ms. Uyen Tran
27/02/2019 11h00 Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Navitas Mr. Khoi Truong
25/03/2019 10h30 Mỹ Hệ Thống Enrollment Advisory Group (Eag) Mr. Kenneth F. DiSaia
13/03/2019 09h00 Mỹ Southeast Missouri State University Semo Mr. Kevin Timlin
04/03/2019 09h00 Mỹ Central Washington University Ms. Stacy Soderstrom
07/03/2019 09h00 Mỹ University Of Wisconsin-Milwaukee Ms. Andrea Joseph
NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
25/05/2022 10:00 HCM Úc Curtin College
Đăng ký
25/05/2022 10:00 HCM Singapore Curtin Singapore
Đăng ký
23/05/2022 15:30 HCM Canada Manitoba Institute Of Trades And Technology (Mitt)
Đăng ký
20/05/2022 09:30 HCM Singapore London School Of Business And Finance Singapore
Đăng ký
01/06/2022 14:00 Đà ... Singapore Kaplan Singapore
Đăng ký
11/05/2022 10:00 HCM Canada Vancouver Island University (Viu)
Đăng ký
16/05/2022 10:45 HCM Canada Conestoga College
Đăng ký
12/05/2022 15:30 HCM Mỹ University Of Nebraska - Lincoln
Đăng ký
09/05/2022 14:00 HCM Úc Kaplan Business School
Đăng ký
06/05/2022 09:00 TP. ĐÀ ... Canada Fanshawe College
Đăng ký
27/04/2022 15:00 HCM Singapore The Management Development Institute Of Singapore (Mdis)
Đăng ký
26/04/2022 11:00 HCM Canada Niagara College Toronto
Đăng ký
25/04/2022 15:00 TP. ĐÀ ... Singapore The Management Development Institute Of Singapore (Mdis)
Đăng ký
05/05/2022 10:30 TP. ĐÀ ... Canada Coast Mountain College
Đăng ký
05/05/2022 10:30 TP. ĐÀ ... Canada Bow Valley College
Đăng ký
27/04/2022 15:00 HCM Canada Thompson Rivers University
Đăng ký
25/04/2022 15:00 HCM Canada Southern Alberta Institute Of Technology
Đăng ký
28/04/2022 15:00 TP. ĐÀ ... Úc Curtin College
Đăng ký
28/04/2022 15:00 TP. ĐÀ ... Singapore Curtin Singapore
Đăng ký
22/04/2022 15:00 HCM Canada Urban International School
Đăng ký
xem thêm
Xem thêm
Xem thêm