LỊCH GẶP CÁC TRƯỜNG

Ngày Thời gian Quốc gia Trường Đại diện ĐĂNG KÝ
28/12/2022 10:00 Úc James Cook University Brisbane Mr. Bảo Võ
26/12/2022 13:30 Úc Melbourne Institute Of Technology Mr. Kunal Malhotra
15/12/2022 15:00 Úc Taylors College Sydney Ms. My Phạm
28/11/2022 09:30 Úc Southern Cross University (Sydney, Melbourne, Perth) Ms. Hương Nguyễn
09/11/2022 11:00 Úc Southern Cross University (Sydney, Melbourne, Perth) Mr. John Dizon
26/10/2022 14:00 Úc University Of Canberra College Mr. Michael Kok
03/10/2022 14:00 Úc Grifith College Mr. Phương Dương
04/10/2022 15:30 Úc Melbourne Institute Of Technology Mr. Kunal Malhotra
19/09/2022 11:00 Úc Le Cordon Bleu Ms. Weerinnat Suwanachuen
13/09/2022 09:00 Úc Le Cordon Bleu Ms. Weerinnat Suwanachuen
14/09/2022 09:00 Úc Federation University Ms. Thuy Nguyen
12/09/2022 10:00 Úc La Trobe University - Sydney Mr. Russell Woodard
09/09/2022 09:00 Úc Academy Of Information Technology (Ait) Mr. Alvin Tan
26/08/2022 14:00 Úc La Trobe University - Sydney Ms. Uyên Trinh
26/08/2022 14:00 Úc La Trobe College Australia Ms. Uyên Trinh
03/08/2022 09:00 Úc Southern Cross University (Sydney, Melbourne, Perth) Ms. Hương Nguyễn
27/07/2022 09:00 Úc Federation University Ms.Thuy Nguyen
27/07/2022 10:00 Úc Uwa College Mr. Linh Lương
21/07/2022 14:00 Úc University Of Canberra Ms. Yến Phạm
28/07/2022 15:00 Úc James Cook University Brisbane Mr. Vaibhav Kwatra
27/07/2022 16:00 Úc Kaplan Business School (Kbs) Ms. Sangmee Han
26/05/2022 10:00 Úc Curtin College Mr. Quang Lương
09/05/2022 14:00 Úc Kaplan Business School Ms. Phuc Pham
28/04/2022 15:00 Úc Curtin College Mr. Quang Luong
01/04/2022 15h00 Úc Tập Đoàn Giáo Dục Educo Ms. An Hoang
30/03/2022 16h30 Úc Tập Đoàn Giáo Dục Educo Ms. An Hoang
23/07/2020 10h00 Úc Uts Insearch "Ms. Phuoc Tran + Ms. Vy Tran"
24/07/2020 11h00 Úc The International College Of Management, Sydney (Icms) "Ms. Ngoc Nguyen + Ms. Quynh Vi Dinh"
10/07/2020 09h00 Úc University Of Canberra Ms. Yen Pham
02/07/2020 15h30 Úc University Of Canberra Ms. Yen Pham
29/06/2020 14h15 - 15h00 Úc Uts Insearch "Ms. Phuoc Tran + Ms. Vy Tran"
18/06/2020 15h00 Úc La Trobe University Mr. Quang Luong
27/02/2020 09h00 Úc International College Of Management, Sydney Icms Ms. Vi Dinh
25/02/2020 14h00 Úc Tasmania Government Schools Mr. Lam Le
21/02/2020 10h00 Úc Central Queensland University Ms. Regina Milanes
13/01/2020 11h00 Úc La Trobe University Ms. Hieu Le
06/01/2020 09h30 Úc Le Cordon Bleu Ms. Weerinnat Suwanachuen (Pook)
04/01/2020 09h30 Úc Le Cordon Bleu Ms. Weerinnat Suwanachuen (Pook)
18/12/2019 16h00 Úc University Of Canberra Ms. Yen Pham
21/10/2019 10h30 Úc James Cook University Brisbane Dr. Cue Nguyen
09/10/2019 10h30 Úc Edith Cowan College Ms. Phuong Pham (Tiffani)
11/10/2019 14h00 Úc Cqu English - Central Queensland University Ms Manpreet Kaur
28/09/2019 09h00 Úc Southern Cross University Mr. Bao Vo
26/08/2019 09h00 Úc Southern Cross University Mr. Bao Vo
23/08/2019 10h00 Úc James Cook University Brisbane Mr. Justin Le (Huy)
17/08/2019 10h00 Úc Edith Cowan College Ms. Phuong Pham (Tiffany)
13/08/2019 11h00 Úc Flinders University "Mr. Matt Beazley + Ms. Huyen Tran"
22/08/2019 15h00 Úc University Of Western Australia (Uwa) Ms. Trinh Ngo
08/08/2019 10h30 Úc University Of Western Australia (Uwa) Ms. Trinh Ngo
01/08/2019 14h00 Úc Wellington Secondary College - Victorian Government Schools "Ms. Connie Tzelepis + Mr Peter Rowley-Bates"
24/07/2019 09h00 Úc James Cook University Brisbane Mr. Justin Le
26/07/2019 16h00 Úc Torrens University Mr. Quang Nguyen
08/07/2019 14h00 Úc Uts: Insearch Mr. Phuoc Tran
09/07/2019 14h00 Úc Blue Mountains (Bmihms) Ms. Tam Do (Đỗ Lai Tú Tâm)
09/07/2019 14h00 Úc William Blue College Of Hospitality Management Ms. Tam Do (Đỗ Lai Tú Tâm)
03/07/2019 10h30 Úc La Trobe College + La Trobe University Sydney City Campus Mr. Andy Pham
09/07/2019 09h30 Úc International College Of Management, Sydney (Icms) Ms. Jade Nguyen
12/06/2019 10h30 Úc University Of Canberra Ms. Yen Pham
13/05/2019 14h00 Úc University Of Canberra Ms. Yen Pham
20/05/2019 10h00 Úc Captain Cook Institute Ms. Anna Nguyen
NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
13/01/2023 14:00 Đà ... Canada Vancouver Island University
Đăng ký
07/01/2023 09:00 Bà Rịa Singapore Kaplan Singapore
Đăng ký
10/01/2023 10:00 HCM Canada Humber College
Đăng ký
04/01/2023 15:30 HCM Canada Braemar College
Đăng ký
12/01/2023 09:30 Đà ... Canada Georgian College
Đăng ký
11/01/2023 14:00 Đà ... Canada University Of Windsor
Đăng ký
11/01/2023 15:00 HCM Canada Vancouver Island University
Đăng ký
11/01/2023 10:00 HCM Singapore Kaplan Singapore
Đăng ký
05/01/2023 09:30 HCM Canada Toronto Metropolitan University
Đăng ký
04/01/2023 10:00 HCM Canada Royal Crown Academic School
Đăng ký
28/12/2022 10:00 HCM Úc James Cook University Brisbane
Đăng ký
27/12/2022 15:00 HCM Mỹ Study Group Mỹ
Đăng ký
26/12/2022 13:30 HCM Úc Melbourne Institute Of Technology
Đăng ký
21/12/2022 10:00 HCM Canada Cambrian College
Đăng ký
16/01/2023 16:00 Đà ... Canada Brock University
Đăng ký
22/12/2022 14:30 HCM Mỹ Kaplan Mỹ
Đăng ký
16/01/2023 11:00 HCM Canada Seneca College
Đăng ký
13/12/2022 13:30 HCM Mỹ Kent State University
Đăng ký
15/12/2022 15:00 HCM Úc Taylors College Sydney
Đăng ký
12/01/2023 15:30 HCM Canada Kwantlen Polytechnic University
Đăng ký
xem thêm
Xem thêm
Xem thêm