LỊCH GẶP CÁC TRƯỜNG

Ngày Thời gian Quốc gia Trường Đại diện ĐĂNG KÝ
11/10/2023 14:00 Úc Kaplan Business School Ms.Vanessa Chrysostomou
12/10/2023 14:00 Úc Le Cordon Bleu Ms. Supapit Potip
10/10/2023 09:30 Úc Le Cordon Bleu Ms. Supapit Potip
05/10/2023 15:30 Úc Ilsc Mr. M Supachai
25/09/2023 14:00 Úc Deakin College Ms. Uyên Nguyễn
13/09/2023 15:00 Úc Central Queensland University Ms. Phuong Hoang
12/07/2023 15:30 Úc University Of Canberra Ms. Phương Anh
18/07/2023 14:30 Úc Ozford College Ms. Susan
05/07/2023 09:00 Úc Flinders University "Mr. Jamie Hoàng + Mr. Bửu Lâm"
14/07/2023 15:00 Úc Melbourne Institute Of Technology (Mit) Mr. Kunal Malhotra
06/07/2023 13:30 Úc University Of Canberra Mr. Michael Kok
27/06/2023 13:30 Úc Kaplan Business School Ms.Shirley Goh
23/06/2023 09:00 Úc Greenwich College Ms. Kanokvan Tawonpan
20/06/2023 14:00 Úc Eynesbury College Mr. David Raedel
08/05/2023 13:30 Úc Victorian Government Schools Ms. Hannah Pham
06/04/2023 09:00 Úc Kaplan International Pathways Mr. Phúc Phạm
29/03/2023 15:00 Úc Kaplan Business School Mr. Quang Nguyễn
07/03/2023 10:30 Úc Ilsc "Mr. M Supachai + Ms. Nikki Lee + Ms. Phoebe Bui"
03/03/2023 10:30 Úc Southern Cross University (Sydney, Melbourne, Perth) Ms. Hương Nguyễn
27/02/2023 13:30 Úc Edith Cowan College Ms. Irine Mjombah
09/02/2023 15:30 Úc Le Cordon Bleu Ms. Weerinnat Suwanachuen
09/02/2023 11:00 Úc Melbourne Institute Of Technology Mr. Kunal Malhotra
09/02/2023 09:00 Úc James Cook University Brisbane Mr. Cue Nguyen
08/02/2023 15:30 Úc Education Centre Of Australia (Eca) Ms. Linh Nguyễn
28/12/2022 10:00 Úc James Cook University Brisbane Mr. Bảo Võ
26/12/2022 13:30 Úc Melbourne Institute Of Technology Mr. Kunal Malhotra
15/12/2022 15:00 Úc Taylors College Sydney Ms. My Phạm
28/11/2022 09:30 Úc Southern Cross University (Sydney, Melbourne, Perth) Ms. Hương Nguyễn
09/11/2022 11:00 Úc Southern Cross University (Sydney, Melbourne, Perth) Mr. John Dizon
26/10/2022 14:00 Úc University Of Canberra College Mr. Michael Kok
03/10/2022 14:00 Úc Grifith College Mr. Phương Dương
04/10/2022 15:30 Úc Melbourne Institute Of Technology Mr. Kunal Malhotra
19/09/2022 11:00 Úc Le Cordon Bleu Ms. Weerinnat Suwanachuen
13/09/2022 09:00 Úc Le Cordon Bleu Ms. Weerinnat Suwanachuen
14/09/2022 09:00 Úc Federation University Ms. Thuy Nguyen
12/09/2022 10:00 Úc La Trobe University - Sydney Mr. Russell Woodard
09/09/2022 09:00 Úc Academy Of Information Technology (Ait) Mr. Alvin Tan
26/08/2022 14:00 Úc La Trobe University - Sydney Ms. Uyên Trinh
26/08/2022 14:00 Úc La Trobe College Australia Ms. Uyên Trinh
03/08/2022 09:00 Úc Southern Cross University (Sydney, Melbourne, Perth) Ms. Hương Nguyễn
27/07/2022 09:00 Úc Federation University Ms.Thuy Nguyen
27/07/2022 10:00 Úc Uwa College Mr. Linh Lương
21/07/2022 14:00 Úc University Of Canberra Ms. Yến Phạm
28/07/2022 15:00 Úc James Cook University Brisbane Mr. Vaibhav Kwatra
27/07/2022 16:00 Úc Kaplan Business School (Kbs) Ms. Sangmee Han
26/05/2022 10:00 Úc Curtin College Mr. Quang Lương
09/05/2022 14:00 Úc Kaplan Business School Ms. Phuc Pham
28/04/2022 15:00 Úc Curtin College Mr. Quang Luong
01/04/2022 15h00 Úc Tập Đoàn Giáo Dục Educo Ms. An Hoang
30/03/2022 16h30 Úc Tập Đoàn Giáo Dục Educo Ms. An Hoang
23/07/2020 10h00 Úc Uts Insearch "Ms. Phuoc Tran + Ms. Vy Tran"
24/07/2020 11h00 Úc The International College Of Management, Sydney (Icms) "Ms. Ngoc Nguyen + Ms. Quynh Vi Dinh"
10/07/2020 09h00 Úc University Of Canberra Ms. Yen Pham
02/07/2020 15h30 Úc University Of Canberra Ms. Yen Pham
29/06/2020 14h15 - 15h00 Úc Uts Insearch "Ms. Phuoc Tran + Ms. Vy Tran"
18/06/2020 15h00 Úc La Trobe University Mr. Quang Luong
27/02/2020 09h00 Úc International College Of Management, Sydney Icms Ms. Vi Dinh
25/02/2020 14h00 Úc Tasmania Government Schools Mr. Lam Le
21/02/2020 10h00 Úc Central Queensland University Ms. Regina Milanes
13/01/2020 11h00 Úc La Trobe University Ms. Hieu Le
NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
01/12/2023 09:00 HCM Mỹ Long Island University
Đăng ký
28/11/2023 09:00 HCM Canada Red River College Polytechnic
Đăng ký
23/11/2023 09:30 HCM Canada Centennial College
Đăng ký
21/11/2023 09:00 Đà ... Canada Lakehead University
Đăng ký
22/11/2023 14:00 Đà ... Mỹ Educo Us
Đăng ký
21/11/2023 14:00 Đà ... Canada Sheridan College
Đăng ký
13/11/2023 15:30 Đà ... Mỹ Massachusetts College Of Pharmacy And Health Sciences
Đăng ký
13/11/2023 10:00 HCM Canada University Of The Fraser Valley Ufv
Đăng ký
09/11/2023 15:00 Đà ... Canada Algonquin College
Đăng ký
08/11/2023 15:30 HCM Mỹ Shorelight Education
Đăng ký
06/11/2023 14:00 HCM Mỹ College Of Central Florida
Đăng ký
02/11/2023 14:00 HCM Canada Kwantlen Polytechnic University
Đăng ký
01/11/2023 10:00 HCM Mỹ Massachusetts College Of Pharmacy And Health Sciences
Đăng ký
26/10/2023 15:00 HCM Canada University Of Winnipeg
Đăng ký
19/10/2023 14:00 HCM Canada Cape Breton University
Đăng ký
19/10/2023 09:00 HCM Canada Columbia International College
Đăng ký
16/10/2023 14:00 Đà ... Mỹ Into Us
Đăng ký
26/10/2023 09:00 Đà ... Canada Urban International School
Đăng ký
24/10/2023 10:30 HCM Canada Urban International School
Đăng ký
20/10/2023 14:30 HCM Canada University Of Victoria
Đăng ký
xem thêm
Xem thêm
Xem thêm