LỊCH GẶP CÁC TRƯỜNG

Ngày Thời gian Quốc gia Trường Đại diện ĐĂNG KÝ
19/07/2024 14:00 Úc University Of Canberra Mr. Kỳ Nguyễn
17/07/2024 14:30 Úc Taylors College Sydney Ms. Kristin Nguyễn
12/06/2024 13:30 Úc James Cook University Brisbane Mr. Vipin Bishnoi + Mr. Bảo Võ
29/05/2024 15:30 Úc James Cook University Brisbane Mr. Bảo Võ
13/05/2024 13:30 Úc Central Queensland University Ms. Phương Hoàng
14/05/2024 09:00 Úc Le Cordon Bleu Ms. Thao La
07/05/2024 09:00 Úc The Hotel School Ms. Uyên Trinh
11/04/2024 15:30 Úc Southern Cross University (Educo) Mr. Hương Nguyễn
01/04/2024 14:00 Úc La Trobe College Mr. Trung Nguyễn
21/03/2024 09:00 Úc Kaplan Business School Ms. Thi Trần
23/02/2024 14:30 Úc James Cook University Brisbane Mr. Bảo Võ
18/03/2024 11:00 Úc Cquniversity Mr. Mahdi Shariatian
28/02/2024 14:00 Úc Kaplan Business School Ms. Thi Trần
01/02/2024 10:00 Úc Kaplan Business School Ms. Thi Trần + Ms. Vanessa Chrysostomou
12/01/2024 14:00 Úc Uwa College Mr. Linh Lương
11/01/2024 13:30 Úc Le Cordon Bleu Ms. Supapit Potip
19/12/2023 09:00 Úc Edith Cowan College Ms. Nhàn Nguyễn
13/12/2023 15:30 Úc Central Queensland University Professor Doug Drury
07/12/2023 10:00 Úc La Trobe University Ms. Dung Phạm
05/12/2023 15:30 Úc Phoenix Academy Ms. Alina Aursachioaiei + Mr. William Lewis
05/12/2023 11:00 Úc Uwa College Mr. Fozz Jaffar
04/12/2023 14:00 Úc La Trobe University - Sydney Mr. Russell Woodard + Mr. Trung Nguyễn
11/10/2023 14:00 Úc Kaplan Business School Ms.Vanessa Chrysostomou
12/10/2023 14:00 Úc Le Cordon Bleu Ms. Supapit Potip
10/10/2023 09:30 Úc Le Cordon Bleu Ms. Supapit Potip
05/10/2023 15:30 Úc Ilsc Mr. M Supachai
25/09/2023 14:00 Úc Deakin College Ms. Uyên Nguyễn
13/09/2023 15:00 Úc Central Queensland University Ms. Phuong Hoang
12/07/2023 15:30 Úc University Of Canberra Ms. Phương Anh
18/07/2023 14:30 Úc Ozford College Ms. Susan
05/07/2023 09:00 Úc Flinders University "Mr. Jamie Hoàng + Mr. Bửu Lâm"
14/07/2023 15:00 Úc Melbourne Institute Of Technology (Mit) Mr. Kunal Malhotra
06/07/2023 13:30 Úc University Of Canberra Mr. Michael Kok
27/06/2023 13:30 Úc Kaplan Business School Ms.Shirley Goh
23/06/2023 09:00 Úc Greenwich College Ms. Kanokvan Tawonpan
20/06/2023 14:00 Úc Eynesbury College Mr. David Raedel
08/05/2023 13:30 Úc Victorian Government Schools Ms. Hannah Pham
06/04/2023 09:00 Úc Kaplan International Pathways Mr. Phúc Phạm
29/03/2023 15:00 Úc Kaplan Business School Mr. Quang Nguyễn
07/03/2023 10:30 Úc Ilsc "Mr. M Supachai + Ms. Nikki Lee + Ms. Phoebe Bui"
03/03/2023 10:30 Úc Southern Cross University (Sydney, Melbourne, Perth) Ms. Hương Nguyễn
27/02/2023 13:30 Úc Edith Cowan College Ms. Irine Mjombah
09/02/2023 15:30 Úc Le Cordon Bleu Ms. Weerinnat Suwanachuen
09/02/2023 11:00 Úc Melbourne Institute Of Technology Mr. Kunal Malhotra
09/02/2023 09:00 Úc James Cook University Brisbane Mr. Cue Nguyen
08/02/2023 15:30 Úc Education Centre Of Australia (Eca) Ms. Linh Nguyễn
28/12/2022 10:00 Úc James Cook University Brisbane Mr. Bảo Võ
26/12/2022 13:30 Úc Melbourne Institute Of Technology Mr. Kunal Malhotra
15/12/2022 15:00 Úc Taylors College Sydney Ms. My Phạm
28/11/2022 09:30 Úc Southern Cross University (Sydney, Melbourne, Perth) Ms. Hương Nguyễn
09/11/2022 11:00 Úc Southern Cross University (Sydney, Melbourne, Perth) Mr. John Dizon
26/10/2022 14:00 Úc University Of Canberra College Mr. Michael Kok
03/10/2022 14:00 Úc Grifith College Mr. Phương Dương
04/10/2022 15:30 Úc Melbourne Institute Of Technology Mr. Kunal Malhotra
19/09/2022 11:00 Úc Le Cordon Bleu Ms. Weerinnat Suwanachuen
13/09/2022 09:00 Úc Le Cordon Bleu Ms. Weerinnat Suwanachuen
14/09/2022 09:00 Úc Federation University Ms. Thuy Nguyen
12/09/2022 10:00 Úc La Trobe University - Sydney Mr. Russell Woodard
09/09/2022 09:00 Úc Academy Of Information Technology (Ait) Mr. Alvin Tan
26/08/2022 14:00 Úc La Trobe University - Sydney Ms. Uyên Trinh
NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
19/07/2024 14:00 HCM Úc University Of Canberra
Đăng ký
17/07/2024 14:30 HCM Úc Taylors College Sydney
Đăng ký
16/07/2024 10:30 HCM Canada Fanshawe College
Đăng ký
12/07/2024 14:00 HCM Mỹ Into Us
Đăng ký
11/07/2024 14:00 Đà ... Canada Lasalle College
Đăng ký
11/07/2024 11:00 Đà ... Canada Sault College
Đăng ký
10/07/2024 14:00 Đà ... Mỹ Shorelight Education
Đăng ký
28/06/2024 14:30 Đà ... Canada Brock University
Đăng ký
27/06/2024 10:00 HCM Canada Kwantlen Polytechnic University
Đăng ký
25/06/2024 09:00 HCM Mỹ Study Group
Đăng ký
17/06/2024 14:00 HCM Mỹ Wellspring Education
Đăng ký
14/06/2024 10:00 HCM Canada St. John's Academy
Đăng ký
12/06/2024 13:30 HCM Úc James Cook University Brisbane
Đăng ký
11/06/2024 10:00 HCM Mỹ Westcliff University
Đăng ký
07/06/2024 10:30 HCM Anh Kaplan Uk
Đăng ký
28/05/2024 14:00 HCM Canada Mohawk College
Đăng ký
29/05/2024 15:30 Đà ... Úc James Cook University Brisbane
Đăng ký
20/05/2024 14:00 HCM Anh Kings Education
Đăng ký
17/05/2024 15:30 HCM Mỹ Shorelight Education
Đăng ký
17/05/2024 10:30 Đà ... Canada Urban International School
Đăng ký
xem thêm
Xem thêm
Xem thêm