HỌ VÀ TÊN: TRƯƠNG HOÀNG MINH
NƯỚC CẤP: CANADA
LOẠI VISA: DU HỌC
TRƯỜNG: SIMON FRASER UNIVERSITYGỬI CÂU HỎI CHO CHÚNG TÔI