LỊCH GẶP CÁC TRƯỜNG

Ngày Thời gian Quốc gia Trường Đại diện ĐĂNG KÝ
30/03/2023 14:00 Anh University Of Sunderland Ms. Ngọc Trần
30/03/2023 13:30 Canada Seneca College Mr. Damon Nguyễn
29/03/2023 15:00 Úc Kaplan Business School Mr. Quang Nguyễn
22/03/2023 14:00 Canada Humber College Ms. Dung Nguyễn
21/03/2023 14:00 Singapore Kaplan Singapore "Mr. Rodney Vu + Ms. Vinh Nguyễn"
27/03/2023 10:00 Mỹ Valencia College Mr. Robert Welch
15/03/2023 16:15 Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Educo Us Mr. Trung Nguyễn
14/03/2023 09:00 Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Wellspring Ms. Gia Linh
18/03/2023 09:00 Canada Red River College Ms. Jenny Wang
14/03/2023 15:00 Canada New Heights Academy Mr. Tâm Lý
13/03/2023 14:00 Canada Conestoga College "Mr. Gary Hallam + Mr. Bhanu Vashishth + Ms. Dương Phạm "
06/03/2023 13:30 Canada North Island College Ms. Nicole Buranday
20/03/2023 15:30 Canada New Brunswick Community College (Nbcc) Mr. Lucas Liu
08/03/2023 10:00 Mỹ Into Us Ms. Hiền Phạm
15/03/2023 09:00 Canada Urban International School "Mr. Tony Kim + Ms. Ánh Nguyễn"
23/03/2023 10:00 Canada Alexander College Ms. Rosy Nguyễn
22/03/2023 14:00 Canada Pattison High School "Ms. Azar Akbari + Ms. Mia Phung"
21/03/2023 10:30 Canada Confederation College "Ms. Miriam Wall + Ms. Nhung Trần"
20/03/2023 10:00 Canada British Columbia Institute Of Technology (Bcit) Mr. Michael Galli
17/03/2023 15:30 Canada Comox Valley School District Ms. Josie Jiang
17/03/2023 14:00 Philippines Cebu Globalization Esl Center Mr. Trần Tiến
17/03/2023 15:00 Canada Seneca College Ms. Đông Anh
17/03/2023 09:30 Canada Cowichan Valley School District Mr. Kevin O'Donnell
16/03/2023 13:30 Canada British Columbia Institute Of Technology (Bcit) Mr. Michael Galli
16/03/2023 15:30 Canada Confederation College "Ms. Miriam Wall + Ms. Nhung Trần"
14/03/2023 15:00 Canada Toronto Metropolitan University Mr. Phương Đinh
13/03/2023 16:00 Canada Columbia College "Ms Treshia Gunardi + Mr. Huy Do"
08/03/2023 15:00 Canada Capilano University Mr. Jesse Yang
07/03/2023 10:30 Úc Ilsc "Mr. M Supachai + Ms. Nikki Lee + Ms. Phoebe Bui"
10/03/2023 09:00 Canada Cambrian College "Mr. Imad AI-Sukkari + Mr. Hins Li "
09/03/2023 09:00 Mỹ Hillsborough Community College Ms. Ashley Tankersley
06/03/2023 14:00 Mỹ Seattle University Mr. Jobe
03/03/2023 10:30 Úc Southern Cross University (Sydney, Melbourne, Perth) Ms. Hương Nguyễn
02/03/2023 09:30 Canada Niagara College Ms. Ngọc Bùi
27/02/2023 16:00 Mỹ Oxford International Education Group (Oieg) Mr. Khánh Nguyễn
27/02/2023 13:30 Úc Edith Cowan College Ms. Irine Mjombah
20/02/2023 15:00 Mỹ Valencia College Ms. Thanh Bùi
23/02/2023 14:00 Canada Toronto Metropolitan International College Mr. Jason
23/02/2023 10:00 Canada University Of Windsor Ms. Deena
17/02/2023 15:00 Mỹ University Of Utah Mr. Everton Araujo
16/02/2023 14:00 Mỹ Gonzaga University Ms. Liliya Ambartsumyan
14/02/2023 15:30 Canada Capilano University Mr. Hoàng Trần
09/02/2023 15:30 Úc Le Cordon Bleu Ms. Weerinnat Suwanachuen
09/02/2023 11:00 Úc Melbourne Institute Of Technology Mr. Kunal Malhotra
09/02/2023 09:00 Úc James Cook University Brisbane Mr. Cue Nguyen
08/02/2023 15:30 Úc Education Centre Of Australia (Eca) Ms. Linh Nguyễn
13/01/2023 14:00 Canada Vancouver Island University Ms. Ivy Nguyễn
07/01/2023 09:00 Singapore Kaplan Singapore "Mr. Rodney Vu + Ms. Vinh Nguyễn"
10/01/2023 10:00 Canada Humber College Ms. Phương Dung
04/01/2023 15:30 Canada Braemar College Ms. Linh Lê
12/01/2023 09:30 Canada Georgian College Ms. Hằng Nguyễn
11/01/2023 14:00 Canada University Of Windsor Ms. Uyên Trần
11/01/2023 15:00 Canada Vancouver Island University Ms. Ivy Nguyễn
11/01/2023 10:00 Singapore Kaplan Singapore Ms. Vinh Nguyễn
05/01/2023 09:30 Canada Toronto Metropolitan University Mr. Phương Đinh
04/01/2023 10:00 Canada Royal Crown Academic School Ms. Trâm Lương
28/12/2022 10:00 Úc James Cook University Brisbane Mr. Bảo Võ
27/12/2022 15:00 Mỹ Study Group Mỹ Ms. Ashley Le
26/12/2022 13:30 Úc Melbourne Institute Of Technology Mr. Kunal Malhotra
21/12/2022 10:00 Canada Cambrian College Ms. Sophia Dương
NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
30/03/2023 14:00 Đà ... Anh University Of Sunderland
Đăng ký
30/03/2023 13:30 HCM Canada Seneca College
Đăng ký
29/03/2023 15:00 HCM Úc Kaplan Business School
Đăng ký
22/03/2023 14:00 Đà ... Canada Humber College
Đăng ký
21/03/2023 14:00 Đà ... Singapore Kaplan Singapore
Đăng ký
27/03/2023 10:00 HCM Mỹ Valencia College
Đăng ký
15/03/2023 16:15 Đà ... Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Educo Us
Đăng ký
14/03/2023 09:00 Đà ... Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Wellspring
Đăng ký
18/03/2023 09:00 HCM Canada Red River College
Đăng ký
14/03/2023 15:00 HCM Canada New Heights Academy
Đăng ký
13/03/2023 14:00 HCM Canada Conestoga College
Đăng ký
06/03/2023 13:30 HCM Canada North Island College
Đăng ký
20/03/2023 15:30 HCM Canada New Brunswick Community College (Nbcc)
Đăng ký
08/03/2023 10:00 Đà ... Mỹ Into Us
Đăng ký
15/03/2023 09:00 HCM Canada Urban International School
Đăng ký
23/03/2023 10:00 HCM Canada Alexander College
Đăng ký
22/03/2023 14:00 HCM Canada Pattison High School
Đăng ký
21/03/2023 10:30 HCM Canada Confederation College
Đăng ký
20/03/2023 10:00 HCM Canada British Columbia Institute Of Technology (Bcit)
Đăng ký
17/03/2023 15:30 HCM Canada Comox Valley School District
Đăng ký
xem thêm
Xem thêm
Xem thêm