X

Đăng ký nhận thông tin hữu ích từ New World Education qua Email

Báo Chí Nói Về New World Education

Website Hữu Ích

Tìm trường và khóa học
NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG
( Du học anh)

CITY UNIVERSITY LONDON
K.HỌC: FOUNDATION

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 10%

NGUYỄN HOÀNG THẮNG
( Du học anh)

MIDDLESEX UNIVERSITY
K.HỌC: FOUNDATION

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 20%

LÊ THỊ HẢI DUYÊN
( Du học anh)

QUEEN'S UNIVERSITY BELFAST
K.HỌC: PRE-MASTER OF ACCOUNTIN & FINANCE

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 25%

NGUYỄN THỊ THẢO LINH
( Du học anh)

CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY
K.HỌC: MBA

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 52 TRIỆU

NGUYỄN THÙY LINH
( Du học anh)

CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY
K.HỌC: MBA

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 52 TRIỆU

NGUYỄN THỊ MINH THÙY
( Du học anh)

LONDON SCHOOL OF BUSINESS & FINANCE
K.HỌC: HND

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 43 TRIỆU

HUỲNH THỊ NGỌC TUYẾT
( Du học anh)

NORTHAMPTON UNIVERSITY
K.HỌC:
MSC CHILD & ADOLESCENT

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 10%

TỪ THANH THỦY
( Du học anh)

LONDON SCHOOL OF BUSINESS & FINANCE
K.HỌC: ACCA

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 148 TRIỆU

TRẦN VÕ HOÀNG HIẾU
( Du học anh)

LONDON SCHOOL OF BUSINESS & FINANCE
K.HỌC: ACCA

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 148 TRIỆU

DOÃN MINH CHIẾN
( Du học anh)

LONDON SCHOOL OF BUSINESS & FINANCE
K.HỌC: FOUNDATION

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 100%

VÕ THỊ NHƯ NGỌC
( Du học úc)

CHARLES DARWIN UNIVERSITY
K.HỌC: MBA

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 56 TRIỆU VNĐ

HOÀNG THANH Ý NHI
( Du học úc)

CHARLES DARWIN UNIVERSITY
K.HỌC: ENGLISH + BA OF COMMERCE

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 56 TRIỆU VNĐ

NGUYỄN THỊ HỒNG LAN
( Du học úc)

CHARLES DARWIN UNIVERSITY
K.HỌC: ENGLISH + BA OF COMMERCE

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 56 TRIỆU VNĐ

TRẦN NHẬT HOÀNG OANH
( Du học úc)

CHARLES DARWIN UNIVERSITY
K.HỌC: ENGLISH + BA OF COMMERCE

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 56 TRIỆU VNĐ

TRƯƠNG HOÀI TẤN
( Du học anh)

LONDON SCHOOL OF BUSINESS & FINANCE
K.HỌC: BA OF FINANCE

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 100% TUTION FEE

TRẦN MAI TUYẾT NHUNG
( Du học anh)

LONDON SCHOOL OF BUSINESS & FINANCE
K.HỌC: BA OF

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 30%/3 YEARS

NGUYỄN LÊ NHƯ UYÊN
( Du học anh)

CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY
K.HỌC: MBA

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 52,500,000 VNĐ

BỒ THỊ THÚY HẰNG
( Du học anh)

LONDON SCHOOL OF BUSINESS & FINANCE
K.HỌC: ACCA

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 148 TRIỆU VNĐ

NGUYỄN MINH MẪN
( Du học anh)

UNIVERSITY OF LINCOLN
K.HỌC: MIB

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 30%

NGUYỄN MINH DŨNG
( Du học úc)

CHARLES DARWIN UNIVERSITY
K.HỌC: MBA

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 56 TRIỆU VNĐ

NGUYỄN SONG UYÊN
( Du học úc)

CHARLES DARWIN UNIVERSITY
K.HỌC: ENGLISH + BA OF COMMERCE

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 56 TRIỆU VNĐ

NGUYỄN THỊ THÁI HIỀN
( Du học úc)

CHARLES DARWIN UNIVERSITY
K.HỌC: ENGLISH + BA OF COMMERCE

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 56 TRIỆU VNĐ

NGUYỄN ĐẶNG PHƯƠNG NGHI
( Du học anh)

UNIVERSITY OF ULSTER
K.HỌC: BA OF FINANCE

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 105 TRIỆU VNĐ

TƯỞNG VŨ LINH CHI
( Du học singapore)

EASB SINGAPORE
K.HỌC: BA OF BUSINESS

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 70% HỌC PHÍ CHO 4 NĂM HỌC

VÕ THUẬN MINH HUY
( Du học anh)

UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE
K.HỌC: FOUNDATION OF BUSINESS

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 20% HỌC PHÍ

 


 

 

Đối Tác Trường

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

  • HotLine :

    091 858 3012

    094 490 4477

  •  (08) 39 252 917 - (08) 39 252 957 
    (08) 39 256 917