New World Education là đại diện tuyển sinh hầu hết các trường tại Mỹ, Canada, Úc, Singapore, Anh, New Zealand và Philippines. Chúng tôi đang dành nhiều ưu đãi MIỄN PHÍ GHI DANH dành cho sinh viên Việt Nam trong tháng 04/2020. Hãy nhanh tay đăng kí các kì nhập học của trường để nhận ưu đãi hấp dẫn cùng New World Education các bạn nhé!


Danh sách các trường Miễn phí ghi danh
tại Mỹ, Canada, Úc, Singapore, Anh, New Zealand trong tháng 04/2020*. 

 

Quốc Gia

Trường

Nội dung ưu đãi

Số tiền

Canada

George Brown College

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020

95CAD

Canada

Mohawk College

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020

100CAD

Canada

Alexander College

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020

200CAD

Canada

Coast Mountain College

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020

100

Canada

Urban International School UIS

Ghi danh qua New World đến 30/4/2020. Hoàn phí sau 180 ngày nhập học

350CAD

Canada

Algoma University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020

125CAD

Canada

Lester B. Pearson School Board

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Canada

Niagara College

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020

100

Canada

Cambrian College

Miễn phí ghi danh 95CAD khi ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020:
Hỗ trợ pick up tại sân bay Sudbury
Giá ưu đãi cho tháng đầu tiên tại KTX (425$/ tháng đầu tiên)
Hỗ trợ về chi phí sách học (500$)

95CAD

Canada

Selkirk College

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020

100

Canada

Centennial College

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Canada

Fleming College

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020

100

Canada

Surreys School District

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Canada

Fraser International College
(FIC) – Navitas

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Canada

International College of
Manitoba (ICM) – Navitas

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Canada

Fanshawe College

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020

100

Canada

Toronto Film School

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020
IELTS tối thiểu 5.5

100 (Riêng ngành Film Production 500)

Canada

Yorkville University (Bachelor of Business)

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020
IELTS tối thiểu 5.5

75

Canada

Sault College

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020

100

Canada

Northern Lights College

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020

100

Canada

Lambton College

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020 (học sinh tự ghi danh không được waive)

150

Canada

Comox Valley School District

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020

350

Canada

King's University College

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020

166

Canada

Canadore College

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020
Áp dụng đến kỳ 9/2020

95CAD

Mỹ

Aviation Institute of Maintenance AIM

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

University of Toledo

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020

40

Mỹ

North Central College

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

University of Massachusetts Boston

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

University of Massachusetts Lowell

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

Florida Atlantic University FAU

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

Richard Bland College of William & Mary

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

Queens College, City University of New York CUNY

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

San Jose City College SJCC

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020

100

Mỹ

Texas Wesleyan University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

Mt. Hood Community College

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020

50

Mỹ

Eastern Michigan University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020

35

Mỹ

Everett Community College

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020

40

Mỹ

Green River College

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020

50

Mỹ

Hillsborough Community College

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020

50

Mỹ

College of Central Florida

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020

30

Mỹ

Westcliff University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020

30

Mỹ

Culver Stockton College

Miễn phí ghi danh, phí chuyển I-20


Mỹ

Mercyhurst University

Miễn phí ghi danh, phí chuyển I-20


Mỹ

Ohio Valley University

Miễn phí ghi danh, phí chuyển I-20


Mỹ

Saint Michael's College

Miễn phí ghi danh, phí chuyển I-20


Mỹ

Southwestern College

Miễn phí ghi danh, phí chuyển I-20


Mỹ

Seton Hill University

Miễn phí ghi danh, phí chuyển I-20


Mỹ

Community College of Philadelphia

Miễn phí ghi danh, phí chuyển I-20


Mỹ

Community Colleges of Spokane:
+ Spokane Community College (SCC)
+ Spokane Falls Community College (SFCC)

Miễn phí ghi danh, phí chuyển I-20


Mỹ

Union County College

Miễn phí ghi danh, phí chuyển I-20


Mỹ

University of Arizona

Miễn phí ghi danh, phí chuyển I-20


Mỹ

Manhattan College

Miễn phí ghi danh, phí chuyển I-20


Mỹ

Loyola University New Orleans

Miễn phí ghi danh, phí chuyển I-20


Mỹ

McKendree University

Miễn phí ghi danh, phí chuyển I-20


Mỹ

Baylor University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

James Madison University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

Long Island University, Brooklyn

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

Long Island University, Post

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

Lipscomb University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

Oglethorpe University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

Texas A&M University - Corpus Christi

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

University of Vermont

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

Western Washington University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

Lynn University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

Depaul University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

University of Hartford

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

Pacific Lutheran University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

Northeastern University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

Pace University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

University of Tulsa

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

Arizona State University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

Montserrat College of Art

Miễn phí ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020
Ghi danh chương trình bachelor


Mỹ

University of Bridgeport

Miễn phí ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020
Ghi danh chương trình bachelor, master, ESL


Mỹ

University Advancing Technology UAT

Miễn phí ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020
Ghi danh chương trình bachelor, master


Mỹ

Concord University (West Virginia)

Miễn phí ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020
Ghi danh chương trình ESL, bachelor


Mỹ

Manhattan College

Miễn phí ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020
Ghi danh chương trình bachelor, master, ESL


Mỹ

University of Missouri - Saint Louis

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020

40

Mỹ

Pierce College (Washington)

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020

50

Mỹ

Johnson and Wales University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

Illinois Institute of Technology

Miễn phí ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020
Chương trình đại học, thạc sỹ


Mỹ

ONCAMPUS Boston - Curry College

Miễn phí ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020
Chương trình năm nhất đại học


Mỹ

Whatcom Community College

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020

50 (Và miễn phí đón sân bay)

Mỹ

Devry University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020

30

Mỹ

Oregon State University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

University of South Florida

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

Colorado State University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

Marshall University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

George Mason University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

Drew University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

Saint Louis University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

The University of Alabama at Birmingham

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

Washington State University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

Suffolk University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

Illinois State University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

Hofstra University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

Auburn University at Montgomery AUM

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

Louisiana State University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

American Collegiate at American University ACDC

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

American Collegiate Los Angeles ACLA

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

Mercer University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

University of Mississippi (Ole Miss)

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

University of Dayton

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

University of Massachusetts Boston - UMass Boston

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

University of Utah

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

The University of Kansas

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

University of Illinois at Chicago UIC

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

University of South Carolina USC

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

University of Central Florida UCF

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

Florida International University FIU

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

Adelphi University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

University of the Pacific

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

American University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Mỹ

Auburn University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


New Zealand

Auckland Institute of Studies AIS

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


New Zealand

Taylors College Auckland

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


New Zealand

University of Canterbury International College UCIC

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


New Zealand

Waikato Pathways College: The University of Waikato

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Úc Southern Cross University (Campus Sydney, Melbourne, Perth) Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020  

Úc

James Cook University (Main campuses)

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Úc

Eynesbury College

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Úc

Sydney Institute of Business and Technology SIBT

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Úc

South Australian Institute of Business & Technology SAIBT

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Úc

La Trobe University - Sydney Campus

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Úc

Edith Cowan College ECC

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Úc

Curtin College

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Úc

La Trobe College

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Úc

Deakin College

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Úc

Newcastle International College NIC

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Úc

Griffith College

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Úc

Western Sydney University International College

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Úc

Western Sydney University Sydney City Campus WSUSCC

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Úc

University of Canberra UC College

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Úc

James Cook University Brisbane

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020

250

Úc

Le Cordon Bleu - Brisbane

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020
Ghi danh campus Brisbane - Term 1 và 2 2020

250

Úc

Flinders University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020

60

Úc

International College of Management Sydney - ICMS

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Úc

Australian National University College

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Úc

Charles Sturt University Study Centres

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Úc

Flinders International Study Centre

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Úc

Taylors College

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Úc

The University of Sydney Foundation Program

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Úc

The University of Western Australia Foundation Program

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Úc

The University of Western Australia UWA

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020

100

Úc

Central Queensland University CQU

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Singapore

Curtin Singapore

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Anh

Bellerbys College

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Anh

Durham University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Anh

Coventry University London

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Anh

University of Huddersfield

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Anh

Istituto Marangoni

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Anh

Keele University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Anh

Kingston University, London

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Anh

Lancaster University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Anh

Leeds International Study Centre

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Anh

Liverpool John Moores University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Anh

Royal Holloway, University of London

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Anh

The University of Sheffield

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Anh

University of Leicester

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Anh

University of Lincoln

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Anh

University of Strathclyde

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Anh

University of Surrey

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Anh

University of Sussex

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Anh

Cardiff University International Study Centre

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Anh

Cambridge Ruskin International College CRIC

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Anh

Hertfordshire International College HIC

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Anh

International College Portsmouth ICP

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Anh

The College, Swansea University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Anh

London Brunel International College LBIC

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Anh

University of Plymouth International College UPIC

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Anh

International College at Robert Gordon University

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Anh

Birmingham City University International College BCUIC

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Anh

University of Northampton International College UNIC

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


Anh

Leicester Global Study Centre

Ghi danh thông qua New World đến 30/4/2020


 

*Lưu ý: Chương trình có yêu cầu cụ thể, vui lòng liên hệ New World Education để biết thông tin chi tiết.New World Education
 đại diện trực tiếp nhiều trường Đại học, Cao đẳng tại Canada, Mỹ, Philippines, Úc, Singapore,.... Sinh viên quan tâm đến Chương trình học và các chương trình ưu đãi từ trường, vui lòng liên hệ theo các cách sau, để được hỗ trợ thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sau khi nhận được thông tin đăng ký từ quý khách. 

 

 

Biên tập bởi: Bộ phận Marketing New World Education


Hỗ trợ cam kết từ New World Education:
  • Miễn phí tư vấn chọn trường, ngành học và hỗ trợ thủ tục hồ sơ Visa.
  • Miễn phí dịch thuật
  • Miễn phí hướng dẫn luyện trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh
  • Hỗ trợ hướng dẫn chuyển tiền, mở thẻ Visa
  • Hỗ Trợ Thi IELTS/ TOEIC/TOEFL
  • Kiểm tra trình độ Anh ngữ miễn phí
  • Luyện IELTS đảm bảo đầu ra tại "Ms.Yen IELTS"
  • Hướng dẫn cách viết thư xin học bổng, thư giới thiệu bản thân
  • Hỗ trợ làm thủ tục sân bay, đưa đón sân bay, tìm nhà ở và việc làm

GỬI CÂU HỎI CHO CHÚNG TÔI

3vxEZm

NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
23/07/2020 10h00 TP HCM Úc Uts Insearch
Đăng ký
24/07/2020 11h00 TP ĐN Úc The International College Of Management, Sydney (Icms)
Đăng ký
10/07/2020 09h00 TP HCM Úc University Of Canberra
Đăng ký
08/07/2020 14h00 TP ĐN Singapore Kaplan Singapore
Đăng ký
02/07/2020 15h30 TP ĐN Úc University Of Canberra
Đăng ký
29/06/2020 14h15 - 15h00 TP ĐN Úc Uts Insearch
Đăng ký
25/06/2020 09h00 TP HCM Singapore James Cook University Singapore
Đăng ký
24/06/2020 14h00 TP ĐN Canada Taie International Institute
Đăng ký
24/06/2020 09h30 TP HCM Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Into
Đăng ký
23/06/2020 09h00 TP HCM Canada Niagara College
Đăng ký
18/06/2020 15h00 TP HCM Úc La Trobe University
Đăng ký
06/03/2020 09h00 TP ĐN Canada Vancouver Community College
Đăng ký
04/03/2020 15h30 TP HCM Mỹ Shorelight Education
Đăng ký
04/03/2020 09h20 TP ĐN Mỹ Full Sail University
Đăng ký
02/03/2020 09h00 TP HCM Canada Vancouver Community College
Đăng ký
28/02/2020 15h45 TP HCM Canada Comox Valley School District
Đăng ký
27/02/2020 09h00 TP HCM Úc International College Of Management, Sydney Icms
Đăng ký
25/02/2020 14h00 TP HCM Úc Tasmania Government Schools
Đăng ký
13/02/2020 11h00 TP HCM Mỹ Arkansas State University
Đăng ký
11/02/2020 09h30 TP HCM Canada Vancouver Community College
Đăng ký
xem thêm
Xem thêm
Xem thêm