Tổng quan về hệ thống giáo dục


Hệ thống giáo dục Australia gồm bậc tiểu học, trung học, đào tạo đại học và cao đẳng.

Đào tạo phổ thông tại Úc (Tiểu học và Trung Học)


Đào tạo phổ thông tương tự như nhau trên toàn Australia, chỉ có khác biệt nhỏ giữa các bang và vùng lãnh thổ.Bậc học này bắt buộc đối với các em có độ tuổi từ6 đến16 (Lớp 1 đến Lớp 9 hoặc Lớp 10). Đào tạo phổ thông có 13 năm và được phân chia như sau:

 • Tiểu học - Thời gian học là bảy hoặc tám năm, bắt đầu từNhà Trẻ/Mẫu Giáo đến Lớp 6 hoặc Lớp 7.
 • Trung học - Thời gian học là ba hoặc bốn năm, từ Lớp 7 đến Lớp 10, hoặc Lớp 8 đến Lớp 10.
 • Trung học Phổ thông - Thời gian học là hai năm, gồm Lớp 11 và Lớp 12.


Giáo dục đại học và cao đẳng tại Úc

 • Giáo dục đại học và cao đẳng bao gồm đào tạo bậc đại học và cao đẳng và giáo dục và đào tạo nghề (VET).
Ngôn ngữ giảng dạy
 • Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức tại Australia và là ngôn ngữ giảng dạy chính trong hệ thống giáo dục ( học tiếng anh ). Có nhiều trường giảng dạy các chương trình song ngữ hoặc các chương trình học theo các ngôn ngữ khác.
 •  


 

Tìm hiểu hệ thống giáo dục Australia


Khung Bằng Cấp Quốc Gia Australia

Điểm khác biệt giữa hệ thống giáo dục Australia với các nước kháclà Khung Bằng Cấp Quốc Gia Australia (AQF). AQF được thiết lập năm 1995 và là chính sách quốc gia kiểm soát các bằng cấp đào tạo đại học (giáo dục đại học và cao đẳng và đào tạo nghề) bên cạnh chứng nhận tốt nghiệp; Giấy Chứng Nhận Trung Học Phổ Thông.

AQF có 10 bậc và kết nối các bằng cấp đào tạo trung học, nghề và bậc đại học thành một hệ thống mang tính quốc gia. Điều nàygiúp bạn dễ dàng chuyển từ một bậc học này qua một bậc cao hơn và từ trường này sang trường khác,bếu bạn đáp ứng được các yêu cầu của visa du học sinh. AQF cho phép bạn lựa chọn và hoạch định linh hoạt nghề nghiệp tương lai. Tất cả các bằng cấp trong hệ thống AQF giúp bạn lên kế hoạch cho việc họclêncao và nghề nghiệp của mình.


*** Xem chi tiết về chính sách
Visa du học ÚcNếu bạn đang theo học chương trình có bằng cấp trong hệ thống AQF, chúng tôi đảm bảo cơ sở đào tạo của bạn được Chính phủcấp phép và được công nhận trên toàn quốc, và bằng cấp và chứng chỉ này hoặc những bằng cấp chứng chỉ khác tronghệ thống AQF của bạn là bằng cấp thật.Các cơ sở đào tạo của chúng tôi liên kết với nhau trên toàn quốc và toàn thế giới, giúp cho việc chuyển đổi giữa các môn học hay giữa các trường trở nên dễ dàng. Việc thỏa thuận chính thức và các khung bằng cấp đượccông nhận này sẽ từng bước góp phầnvàotương lai của bạn bất kể bạn theo học khóa gì hoặc mục tiêu nghề nghiệp như thế nào đi nữa.


Thời gian nhập học khi du học úc


Năm học tại Australia thay đổi tùy thuộc vào loại hình học tập của mà. Dưới đây là hướng dẫn chung về năm học cho các bậc học khác nhau tại Australia. Nhiều trường cũng khai giảng vào giữa năm hoặc vào học kỳ hai. Ngày khai giảng và số học kỳ thay đổi tùy thuộc vào khóa học và trường, do đó bạn cần tham khảo thông tin chi tiết trên trang web của trường.Hệ đào tạo Thời gian khoá học Khai giảng Các học kỳ
Trường Phổ Thông Tổng cộng 13 năm (từ Nhà Trẻ/Mẫu Giáo đến Lớp 12) Cuối tháng Một/ đầu tháng Hai 4 (thường được gọi là "term")
Tiếng Anh Từ 5 tuần đến 1 năm Mở liên tục trong năm Một năm được chia thành các tuần
Dự Bị Đại Học 1 năm Vào Tháng Hai, nhưng có thể thay đổi tùy vào khóa học và từng trường Việc phân định học kỳ sẽ tùy thuộc vào khóa học của bạn
Giáo Dục và Đào Tạo Nghề 1-4 năm Vào tháng Hai, nhưng có thể thay đổi tùy vào khóa học và từng trường 2 học kỳ
Tiến Sỹ 3 năm Ngày khai giảng sẽ được thỏa thuận với người hướng dẫn đề tài Do các nghiên cứu sinh tiến sỹ không đến lớp nên thường không có các học kỳ chính thức
Sau Đại Học 1-2 năm Thường vào tháng Ba, nhưng có thể thay đổi tùy vào khóa học và từng trường 2 học kỳ, một số trường dạy 3 học kỳ
Đại Học Thông thường là 3 năm, 4 năm cho bằng cử nhân danh dự Thường vào tháng Ba, nhưng có thể thay đổi tùy vào khóa học và từng trường 2 học kỳ, một số trường dạy 3 học kỳ

 


Hệ thống tín chỉ

Tại Australia, bạn có thể sử dụng các tín chỉ mà bạn đã hoàn thành để góp phần vào việc học của mình. Công Nhận Kỹ Năng Có Trước (RPL), hay việc chuyển tín chỉ, là việc ghi nhận đào tạo chính thức/không chính thức trước đây, kinh nghiệm làm việc, phát triển chuyên môn, các chứng chỉ chuyên nghiệp và các kỳ thi, và các đào tạo và giáo dục từ công việc. Việc chuyển tín chỉ có hiệu lực cho các chương trình đại học và cả sau cao học, tùy theo trường. Tín chỉ cũng có thể được tính cho các chương trình giáo dục và đào tạo nghề trước đó.


Australia có hệ thống nhận ra các văn bằng từ các nước khác. Tổ chức Chính phủ Australia Cơ Quan Quốc Gia Công Nhận Khả Năng Chuyên Môn Ngoại Quốc (NOOSR) giúp các trường Australia nhận diện các bằng cấp nước ngoài, cho phép ghi nhận các kết quả học tập trước đây của bạn.

Dưới đây là giải thích ngắn về sự khác nhau giữa các tín chỉ và miễn giảm.


Các Tín Chỉ Các Miễn Giảm
Bạn cần tổng số đơn vị học trình/môn học trong một khóa học để được cấp bằng. Miễn giảm nghĩa là bạn được miễn không phải học một học trình/ môn học. Xem thêm thông tin về du hoc uc
Nếu bạn có kinh nghiệm làm việc hoặc kinh nghiệm học tập từ đâu đó, trường mới của bạn có thể cho phép tính số tín chỉ đó vào tổng số tín chỉ của bạn, do đó bạn không phải học lại các lớp đó. Nếu bạn được miễn giảm hơn là ghi nhận tín chỉ, bạn có thể phải học một học trình hoặc môn khác để kiếm tín chỉ và tính vào tổng thể văn bằng.


Làm thế nào để bạn có được tín chỉ hoặc miễn giảm?


Các yêu cầu và quy trình khác nhau đối với từng trường/khóa học, nhưng nhìn chung các chi tiết về kinh nghiệm làm việc có thể chứng minh kinh nghiệm của bạn - từ ý kiếng nơi làm việc đến một công trình được công bố. Kinh nghiệm học tập thường là bảng điểm học tập hoặc các giấy tờ bằng cấp từ trường học trước đây của bạn, cũng như là bản mô tả về chương trình mà bạn đã học.

Khi mà bạn quyết định một khóa học và trường bạn thích, hãy liên hệ với một trong các những chuyên viên khóa học của trường và cho họ biết kế hoạch học tập của bạn. Họ sẽ có thể đưa ra lời khuyên khóa học liên thông tốt nhất cho phép bạn ghi nhận tín chỉ hoặc được miễn giảm và phù hợp với mục tiêu của bạn.

Chi phí học tập tại Úc tham khảo từ bậc trung học đến sau đại học


Chi phí cho việc học tập tại Australia phụ thuộc vào cơ sở đào tạo và bậc học mà bạn chọn. Vì là sinh viên quốc tế, bạn phải trả học phí trước khi học. Bạn có thể sử dụng công cụ Tìm Kiếm Khóa Học trên trang web này để tìm các khóa học và các thông tin như là học phí của chúng. Có thể có các chi phí khác cho khóa học của bạn, bao gồm tài liệu khóa học và sử dụng các trang thiết bị của trường. Bảng dưới đây cung cấp cho bạn chỉ dẫn một dãy các chi phí khóa học của các loại văn bằng khác nhau.

 • Trường phổ thông - $7,800 - $30,000
 • Các khóa học tiếng Anh - Khoảng $300 một tuần tùy theo thời lượng khóa học
 • Giáo Dục và Đào Tạo Nghề (Các chứng chỉ I - IV, Văn Bằng và Văn Bằng Nâng Cao) - $4,000 - $22,000
 • Bằng Tiến Sỹ - $14,000 - $37,000 *
 • Bằng Thạc Sỹ Sau Đại Học - $20,000 - $37,000 *
 • Bằng Cử Nhân Đại Học - $15,000 - $33,000 *

* Lưu ý: mức học phí này không áp dụng cho các ngành học chuyên môn cao như thú y hay y khoa. Tất cả các chi phí hàng năm được tính theo đô la Australia. Để chuyển đổi qua tỉ giá của bạn, tham khảo trang web https://www.xe.com

 


Các chương trình học bổng và hỗ trợ tài chính khi du học úc


Có nhiều học bổng, trợ cấp, miễn giảm có thể hỗ trợ tài chính cho bạn khi học tập tại Australia. Các học bổng đó của Chính Phủ Australia, các cơ sở đào tạo, và một số các tổ chức công lập và tư nhân khác. Các đơn xin học bổng du học úc phải được nộp trực tiếp cho nơi cấp học bổng.

 • Học bổng Australia Awards: Học bổng Australia Awards nhằm thúc đẩy các liên kết về kiến thức, giáo dục, và mới quan hệ lâu dài giữa Australia và các nước láng giềng thông qua các chương trình học bổng mở rộng của Australia. Tham khảo thêm tại https://www.australiaawards.gov.au/
 • Học Bổng Nghiên Cứu Quốc Tế Sau Đại Học: Chương trình Học Bổng Nghiên Cứu Quốc Tế Sau Đại Học (IPRS) tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu của Australia. Nếu bạn đã có bằng cử nhân, học bổng IPRS cho phép bạn học tập ở Australia với những nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực của bạn. Tham khảo thêm tại trang web của Bộ Khoa Học Công Nghệ.
 • Các học bổng khác: Ở Australia, có nhiều chương trình học bổng khác được tài trợ bởi các quỹ tài trợ tư nhân, các sở giáo dục và các trường của chính phủ bang.


Theo Phòng giáo dục - Đại sứ quán Úc

Chi tiết xem tại: studyinaustralia.gov.au

 


HỌC BỔNG ANH - HỌC BỔNG ÚC - HỌC BỔNG MỸ -  HỌC BỔNG SINGAPORE - HỌC BỔNG CANADA - HỌC BỔNG NEW ZEALAND ...


Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY DU HỌC NEW WORLD EDUCATION

Địa chỉ: Jabes Building I, Lầu 12, 244 Đường Cống Quỳnh,
Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0839 252 917 - 0839 256 917 - Fax:  0839 252 957
Hotline:       091 858 3012 - 094 490 4477

Email:          info@newworldedu.vn
Website:     https://www.newworldedu.vn/
Facebook:   https://www.facebook.com/newworldstudyabroad

 

GỬI CÂU HỎI CHO CHÚNG TÔI

WHH37t

NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
23/07/2020 10h00 TP HCM Úc Uts Insearch
Đăng ký
24/07/2020 11h00 TP ĐN Úc The International College Of Management, Sydney (Icms)
Đăng ký
10/07/2020 09h00 TP HCM Úc University Of Canberra
Đăng ký
08/07/2020 14h00 TP ĐN Singapore Kaplan Singapore
Đăng ký
02/07/2020 15h30 TP ĐN Úc University Of Canberra
Đăng ký
29/06/2020 14h15 - 15h00 TP ĐN Úc Uts Insearch
Đăng ký
25/06/2020 09h00 TP HCM Singapore James Cook University Singapore
Đăng ký
24/06/2020 14h00 TP ĐN Canada Taie International Institute
Đăng ký
24/06/2020 09h30 TP HCM Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Into
Đăng ký
23/06/2020 09h00 TP HCM Canada Niagara College
Đăng ký
18/06/2020 15h00 TP HCM Úc La Trobe University
Đăng ký
06/03/2020 09h00 TP ĐN Canada Vancouver Community College
Đăng ký
04/03/2020 15h30 TP HCM Mỹ Shorelight Education
Đăng ký
04/03/2020 09h20 TP ĐN Mỹ Full Sail University
Đăng ký
02/03/2020 09h00 TP HCM Canada Vancouver Community College
Đăng ký
28/02/2020 15h45 TP HCM Canada Comox Valley School District
Đăng ký
27/02/2020 09h00 TP HCM Úc International College Of Management, Sydney Icms
Đăng ký
25/02/2020 14h00 TP HCM Úc Tasmania Government Schools
Đăng ký
13/02/2020 11h00 TP HCM Mỹ Arkansas State University
Đăng ký
11/02/2020 09h30 TP HCM Canada Vancouver Community College
Đăng ký
xem thêm
Xem thêm
Xem thêm