Lịch gặp các trường

Ngày
Thời gian
Quốc gia
Trường

Học bổng du học các nước

Học bổng
Quốc gia
Trường
    THÔNG BÁO: THÔNG TIN ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT, XIN QUÝ KHÁCH QUAY LẠI SAU.
Tìm trường và khóa học
TRẦN TÚ ANH( Du học úc)

NĂM SINH: 1996
ĐỊA CHỈ: KHÁNH HÒA
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CANBERRA UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: BACHELOR OF COMMERCE

TRẦN NGỌC NAM( Du học úc)

NĂM SINH: 1995
ĐỊA CHỈ: BR-VT
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CANBERRA UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: BACHELOR OF IT

HUỲNH THỊ NGỌC TUYẾT( Du học anh)

NĂM SINH: 1987
ĐỊA CHỈ: TPHCM
NƯỚC CẤP: ANH QUỐC
TRƯỜNG:
NORTHAMPTON UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: BA OF CHILD & ADOLESCENT MENTAL HEALTH

TRẦN THANH THỂ( Du học úc)

NĂM SINH: 1992
ĐỊA CHỈ: KHÁNH HÒA
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CANBERRA UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: BACHELOR OF MARKETING

PHẠM HOÀI BẢO NGỌC( Du học singapore)

NĂM SINH: 1995
ĐỊA CHỈ: TPHCM
NƯỚC CẤP: SINGAPORE
TRƯỜNG: NANYANG INSTITUTE OF MANAGEMENT
TÊN KHÓA HỌC: BSc OF SPORT BUSINESS MANAGEMENT

NGUYỄN HOÀNG KHANG( Du học úc)

NĂM SINH: 1994
ĐỊA CHỈ: BẠC LIÊU
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CANBERRA UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: MARKETING

LÊ THỊ NGỌC ÁNH( Du học úc)

NĂM SINH: 1995
ĐỊA CHỈ: BÀ RỊA - VŨNG TÀU
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CHARLES DARWIN UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: BACHELOR OF COMMERCE

CAO HOÀNG THIÊN ÂN( Du học úc)

NĂM SINH: 1995
ĐỊA CHỈ: BÀ RỊA - VŨNG TÀU
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CHARLES DARWIN UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: BACHELOR OF COMMERCE

LÊ THỊ TUYẾT NHUNG( Du học úc)

NĂM SINH: 1994
ĐỊA CHỈ: BÀ RỊA - VŨNG TÀU
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CHARLES DARWIN UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: BACHELOR OF COMMERCE

LÊ THỊ HỒNG GẤM( Du học úc)

NĂM SINH: 1991
ĐỊA CHỈ: BÀ RỊA - VŨNG TÀU
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CHARLES DARWIN UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: MBA

BÙI BẢO LONG( Du học úc)

NĂM SINH: 1990
ĐỊA CHỈ: LÂM ĐỒNG
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CANBERRA UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: COMMERCE

NGUYỄN THỊ KIM NGÀ( Du học úc)

NĂM SINH: 1994
ĐỊA CHỈ: KHÁNH HÒA
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CANBERRA UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: COMMERCE

NGÔ NGỌC KHÁNH DUY( Du học mỹ)

NĂM SINH: 1995
ĐỊA CHỈ: TPHCM
NƯỚC CẤP: MỸ
TRƯỜNG: CERRITOS COLLEGE
TÊN KHÓA HỌC: CỬ NHÂN

NGUYỄN THỊ CẨM LY( Du học úc)

NĂM SINH: 1992
ĐỊA CHỈ: QUẢNG NGÃI
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CHARLES DARWIN UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: HOSPITALITY

THÁI NGỌC THU( Du học singapore)

NĂM SINH: 1990
ĐỊA CHỈ: BẠC LIÊU
NƯỚC CẤP: SINGAPORE
TRƯỜNG: ERC SINGAPORE
TÊN KHÓA HỌC: GENERAL
ENGLISH

NGÔ MINH ĐẠO( Du học mỹ)

NĂM SINH: 1968
ĐỊA CHỈ: TPHCM
NƯỚC CẤP: MỸ
VISA DU LỊCH

TRẦN THỊ QUANG( Du học úc)

NĂM SINH: 1995
ĐỊA CHỈ: BÌNH THUẬN
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CANBERRA UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: HOSPITALITY

ĐỒNG THỊ LIỄU( Du học úc)

NĂM SINH: 1989
ĐỊA CHỈ: NGHỆ AN
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: FEDERATION UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: MBA

TRẦN THỊ NGỌC NHI( Du học úc)

NĂM SINH: 1995
ĐỊA CHỈ: TIỀN GIANG
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: SOUTHERN QUEESLAND UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: BACHELOR OF BUSINESS

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN( Du học úc)

NĂM SINH: 1996
ĐỊA CHỈ: BẠC LIÊU
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CANBERRA UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: BACHELOR OF BUSINESS

NGUYỄN THÀNH HƯNG( Du học úc)

NĂM SINH: 1991
ĐỊA CHỈ: VŨNG TÀU
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CANBERRA UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: BACHELOR OF HOSPITALITY

LÊ BÍCH HỢP( Du học úc)

NĂM SINH: 1968
ĐỊA CHỈ: ĐỒNG NAI
NƯỚC CẤP: ÚC
VISA DU LỊCH

TRẦN NỮ NGỌC ANH( Du học anh)

NĂM SINH: 1989
ĐỊA CHỈ: ĐÀ LẠT
NƯỚC CẤP: ANH QUỐC
TRƯỜNG:
CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: MBA

HÀ VĨ HẢI( Du học úc)

NĂM SINH: 1989
ĐỊA CHỈ: TPHCM
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CANBERRA UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: BACHELOR OF HOSPITALITY

NGUYỄN VÕ HOÀNG MY( Du học úc)

NĂM SINH: 1994
ĐỊA CHỈ: QUY NHƠN
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: SOUTHERN QUEESLAND UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: BACHELOR OF BUSINESS

NGUYỄN THANH PHÚ( Du học singapore)

NĂM SINH: 1989
ĐỊA CHỈ: PHÚ YÊN
NƯỚC CẤP: SINGAPORE
TRƯỜNG: NANYANG INSTITUTE OF MANAGEMENT
TÊN KHÓA HỌC: GENERAL
ENGLISH

NGUYỄN THỊ THẢO LINH( Du học anh)

NĂM SINH: 1990
ĐỊA CHỈ: TPHCM
NƯỚC CẤP: ANH QUỐC
TRƯỜNG:
CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: MBA

NGUYỄN MINH MẪN( Du học anh)

NĂM SINH: 1983
ĐỊA CHỈ: TPHCM
NƯỚC CẤP: ANH QUỐC
TRƯỜNG: UNIVERSITY OF LINCOLN
TÊN KHÓA HỌC: MASTER OF INTERNATIONAL BUSINESS - MIB

TRẦN NGUYỄN ÁNH DUNG( Du học úc)

NĂM SINH: 1994
ĐỊA CHỈ: BÌNH ĐỊNH
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG:
QUEENSLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TÊN KHÓA HỌC: BACHELOR OF BUSINESS

ĐINH THỊ THU TRANG( Du học úc)

NĂM SINH: 1991
ĐỊA CHỈ: BR-VT
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CHARLES DARWIN UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: BACHELOR OF COMMERCE

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN( Du học úc)

NĂM SINH: 1990
ĐỊA CHỈ: BR-VT
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CANBERRA UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: BACHELOR OF HOSPITALITY MANAGEMENT

NGUYỄN THỊ HỒNG PHẤN( Du học úc)

NĂM SINH: 1987
ĐỊA CHỈ: HUẾ
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CHARLES DARWIN UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: MBA

NGUYỄN THỊ YẾN DUY( Du học úc)

NĂM SINH: 1990
ĐỊA CHỈ: CẦN THƠ
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CANBERRA UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: BACHELOR OF COMMERCE

NGUYỄN LÊ TẤN LỘC( Du học singapore)

NĂM SINH: 1984
ĐỊA CHỈ: PHÚ YÊN
NƯỚC CẤP: SINGAPORE
TRƯỜNG: NANYANG INSTITUTE
TÊN KHÓA HỌC:
PGD IN TOURISM & HOSPITALITY

PHẠM THIÊN THƯƠNG( Du học úc)

NĂM SINH: 1983
ĐỊA CHỈ: ĐÀ NẴNG
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CHARLES DARWIN UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: MBA

HOÀNG THỊ HUYỀN ANH( Du học anh)

NĂM SINH: 1995
ĐỊA CHỈ: VŨNG TÀU
NƯỚC CẤP: ANH QUỐC
TRƯỜNG:
UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE
TÊN KHÓA HỌC: BACHELOR OF BUSINESS

NGUYỄN THỊ MINH HUỆ( Du học úc)

NĂM SINH: 1984
ĐỊA CHỈ: QUẢNG BÌNH
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: FEDERATION UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: MBA

LÊ THỊ KIM PHƯỢNG( Du học úc)

NĂM SINH: 1995
ĐỊA CHỈ: KHÁNH HÒA
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CANBERRA UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: BACHELOR OF COMMERCE

CAO KHẮC NHẬT( Du học úc)

NĂM SINH: 1991
ĐỊA CHỈ: BR-VT
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CANBERRA UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: BACHELOR OF COMMERCE

TRẦN MAI YẾN NHUNG( Du học anh)

NĂM SINH: 1993
ĐỊA CHỈ: BÌNH DƯƠNG
NƯỚC CẤP: ANH QUỐC
TRƯỜNG: UNIVERSITY OF LINCOLN
TÊN KHÓA HỌC: BACHELOR OF FINANCE

TRƯƠNG HOÀI TẤN( Du học anh)

NĂM SINH: 1994
ĐỊA CHỈ: BÌNH DƯƠNG
NƯỚC CẤP: ANH QUỐC
TRƯỜNG: UNIVERSITY OF LINCOLN
TÊN KHÓA HỌC: BACHELOR OF FINANCE

TRẦN QUANG HUY( Du học anh)

NĂM SINH: 1989
ĐỊA CHỈ: HUẾ
NƯỚC CẤP: ANH QUỐC
TRƯỜNG:
LONDON SCHOOL OF BUSINESS & FINANCE (LSBF)
TÊN KHÓA HỌC: ACCA

NGUYỄN THÙY LINH( Du học anh)

NĂM SINH: 1988
ĐỊA CHỈ: TPHCM
NƯỚC CẤP: ANH QUỐC
TRƯỜNG:
CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: MBA

TRẦN KIM NGÂN( Du học úc)

NĂM SINH: 1992
ĐỊA CHỈ: CÀ MAU
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CHARLES DARWIN UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: BACHELOR OF COMMERCE

NGUYỄN THỊ MINH THÙY( Du học anh)

NĂM SINH: 1990
ĐỊA CHỈ: TPHCM
NƯỚC CẤP: ANH QUỐC
TRƯỜNG: LONDON SCHOOL OF BUSINESS & FINANCE (LSBF)
TÊN KHÓA HỌC: HND

NGUYỄN LÊ NHƯ UYÊN( Du học anh)

NĂM SINH: 1985
ĐỊA CHỈ: TPHCM
NƯỚC CẤP: ANH QUỐC
TRƯỜNG:
CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY 
TÊN KHÓA HỌC: MBA

NGÔ THỊ KIM NHUNG( Du học úc)

NĂM SINH: 1991
ĐỊA CHỈ: BR-VT
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CANBERRA UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: BACHELOR OF BUSINESS

NGUYỄN DUY TIẾN( Du học úc)

NĂM SINH: 1991
ĐỊA CHỈ: BR-VT
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CHARLES DARWIN UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: MBA

BỒ THỊ THÚY HẰNG( Du học anh)

NĂM SINH: 1989
ĐỊA CHỈ: BÌNH DƯƠNG
NƯỚC CẤP: ANH QUỐC
TRƯỜNG: LONDON SCHOOL OF BUSINESS & FINANCE (LSBF)
TÊN KHÓA HỌC: ACCA

NGUYỄN VIỆT LINH( Du học úc)

NĂM SINH: 1986
ĐỊA CHỈ: PHÚ YÊN
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: WOOLONGONG UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: MBA BUSINESS ADMINISTRATION

LÊ NGUYỄN PHƯỚC ĐƯỜNG KHƯƠNG( Du học úc)

NĂM SINH: 1990
ĐỊA CHỈ: TPHCM
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CENTRAL QUEENSLAND UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC:
BACHELOR OF BUSINESS

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO( Du học úc)

NĂM SINH: 1995
ĐỊA CHỈ: ĐÀ NẴNG
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG:
CENTRAL QUEENSLAND UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC:
BACHELOR OF BUSINESS

NGÔ DUY HIẾU( Du học úc)

NĂM SINH: 1990
ĐỊA CHỈ: BR-VT
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG:
VICTORIA UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC:
MECHANICAL ENGINEER

ĐINH VĂN TÍN( Du học úc)

NĂM SINH: 1993
ĐỊA CHỈ: BÌNH ĐỊNH
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CHARLES DARWIN UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC:
BACHELOR OF COMMERCE

VÕ TRƯỜNG THỊNH( Du học singapore)

NĂM SINH: 1990
ĐỊA CHỈ: TPHCM
NƯỚC CẤP: SINGAPORE
TRƯỜNG: ERC INSTITUTE
TÊN KHÓA HỌC: BACHELOR OF BUSINESS

TỪ THANH THỦY( Du học anh)

NĂM SINH: 1987
ĐỊA CHỈ: TPHCM
NƯỚC CẤP: ANH QUỐC
TRƯỜNG: LONDON SCHOOL OF BUSINESS & FINANCE (LSBF)
TÊN KHÓA HỌC: ACCA

NGUYỄN VIẾT NHƯ QUỲNH( Du học úc)

NĂM SINH: 1997
ĐỊA CHỈ: TPHCM
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG:
BANKTOWN GIRL HIGH SCHOOL
TÊN KHÓA HỌC: HIGH SCHOOL

NGUYỄN BẠCH HƯƠNG TÂM( Du học úc)

NĂM SINH: 1990
ĐỊA CHỈ: BR-VT
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CHARLES DARWIN UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC:
BACHELOR OF ACCOUNTING

DOÃN MINH CHIẾN( Du học anh)

NĂM SINH: 1994
ĐỊA CHỈ: TPHCM
NƯỚC CẤP: ANH QUỐC
TRƯỜNG: UNIVERSITY OF LINCOLN
TÊN KHÓA HỌC: BACHELOR OF FINANCE

TRẦN VÕ HOÀNG HIẾU( Du học anh)

NĂM SINH: 1989
ĐỊA CHỈ: TPHCM
NƯỚC CẤP: ANH QUỐC
TRƯỜNG: LONDON SCHOOL OF BUSINESS & FINANCE (LSBF)
TÊN KHÓA HỌC: ACCA

VÕ ANH TÚ( Du học úc)

NĂM SINH: 1990
ĐỊA CHỈ: BÌNH ĐỊNH
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CHARLES DARWIN UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC:
BACHELOR OF ACCOUNTING

ĐINH THỊ MỸ THI( Du học úc)

NĂM SINH: 1990
ĐỊA CHỈ: BÌNH ĐỊNH
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CHARLES DARWIN UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC:
BACHELOR OF ACCOUNTING

NGUYỄN ĐẶNG PHƯƠNG NGHI( Du học anh)

NĂM SINH: 1995
ĐỊA CHỈ: BR-VT
NƯỚC CẤP: ANH QUỐC
TRƯỜNG: LONDON SCHOOL OF BUSINESS & FINANCE (LSBF)
TÊN KHÓA HỌC: BACHELOR OF FINANCE

PHẠM LÊ KIM NGUYÊN( Du học úc)

NĂM SINH: 1995
ĐỊA CHỈ: ĐỒNG NAI
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CHARLES DARWIN UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: BACHELOR OF COMMERCE

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG( Du học úc)

NĂM SINH: 1992
ĐỊA CHỈ: TPHCM
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: BALLARAT UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: BACHELOR OF COMMERCE

ĐẶNG HỮU VINH( Du học úc)

NĂM SINH: 1994
ĐỊA CHỈ: TPHCM
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CHARLES DARWIN UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: BACHELOR OF ACCOUNTING

NGUYỄN THỊ THÌN( Du học úc)

NĂM SINH: 1989
ĐỊA CHỈ: BR-VT
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: JAMES COOK UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: BACHELOR OF BUSINESS

HOÀNG THANH Ý NHI( Du học úc)

NĂM SINH: 1995
ĐỊA CHỈ: BR-VT
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CHARLES DARWIN UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC:
BACHELOR OF COMMERCE

TRẦN NHẬT HOÀNG OANH( Du học úc)

NĂM SINH: 1993
ĐỊA CHỈ: BR-VT
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CHARLES DARWIN UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC:
BACHELOR OF COMMERCE

NGUYỄN THỊ HỒNG LAN( Du học úc)

NĂM SINH: 1994
ĐỊA CHỈ: BR-VT
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CHARLES DARWIN UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC:
BACHELOR OF ACCOUNTING

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG( Du học úc)

NĂM SINH: 1986
ĐỊA CHỈ: HUẾ
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: BALLARAT UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC:
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (INTERNATIONAL BUSINESS)

TÔ THANH NA( Du học úc)

NĂM SINH: 1994
ĐỊA CHỈ: TPHCM
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: FEDERATION UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: BACHELOR OF COMMERCE

NGUYỄN NGỌC YẾN LINH( Du học úc)

NĂM SINH: 1994
ĐỊA CHỈ: BR-VT
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CHARLES DARWIN UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: BACHELOR OF ACCOUNTING

NGUYỄN MINH TUẤN( Du học úc)

NĂM SINH: 1995
ĐỊA CHỈ: NGHỆ AN
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CENTRAL QUEESLAND UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: BACHELOR OF BUSINESS

NGUYỄN MÃ HÙNG SƠN( Du học úc)

NĂM SINH: 1995
ĐỊA CHỈ: BR-VT
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CANBERRA UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: BACHELOR OF COMMERCE

NGUYỄN NGỌC DIỆP( Du học úc)

NĂM SINH: 1994
ĐỊA CHỈ: BR-VT
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CHARLES DARWIN UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC:
BACHELOR OF COMMERCE

LÊ NGỌC VĂN( Du học úc)

NĂM SINH: 1995
ĐỊA CHỈ: ĐỒNG NAI
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CANBERRA UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: BACHELOR OF COMMERCE

NGUYỄN BÌNH TRỌNG( Du học úc)

NĂM SINH: 1995
ĐỊA CHỈ: BẠC LIÊU
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CANBERRA UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC:
BACHELOR OF COMMERCE

NGUYỄN MINH DŨNG( Du học úc)

NĂM SINH: 1982
ĐỊA CHỈ: TPHCM
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CHARLES DARWIN UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC:
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (INTERNATIONAL BUSINESS)

TRẦN THANH HẢI( Du học úc)

NĂM SINH: 1986
ĐỊA CHỈ: HUẾ
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: FEDERATION UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC: MBA

VÕ THỊ NHƯ NGỌC( Du học úc)

NĂM SINH: 1987
ĐỊA CHỈ: TÂY NINH
NƯỚC CẤP: AUSTRALIA
TRƯỜNG: CHARLES DARWIN UNIVERSITY
TÊN KHÓA HỌC:
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (INTERNATIONAL BUSINESS)

TRẦN VIỆT HẰNG( Du học úc)
NGUYỄN MINH HẢI( Du học úc)
NGUYỄN THỊ THANH NHI( Du học úc)
TÔ THỊ NHƯ NGỌC( Du học úc)
NGUYỄN SONG UYÊN( Du học úc)
PHẠM THẾ HIẾU( Du học úc)
TRẦN TUYẾT LINH( Du học singapore)
NGUYỄN VĂN HỢI( Du học úc)
PHAN VĂN CẢNH( Du học úc)
TRẦN VIỆT THANH TRÀ( Du học úc)
TÔ THỊ MỘNG TÂM( Du học úc)
NGUYỄN ĐỨC MỸ( Du học singapore)
PHẠM MINH QUYỀN( Du học singapore)
LÝ TRẦN GIA HÂN( Du học canada)
ĐỖ THÙY PHƯƠNG THẢO( Du học Philipines)
NGUYỄN THANH HẰNG( Du học úc)
NGUYỄN THỊ HUYỀN( Du học new zealand)

Chúc Mừng Sinh Viên Đạt Visa

Đối Tác Trường

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

  • HotLine :

    091 858 3012

    094 490 4477

  •  (08) 39 252 917 - (08) 39 252 957 
    (08) 39 256 917