LỊCH GẶP CÁC TRƯỜNG

Ngày Thời gian Quốc gia Trường Đại diện ĐĂNG KÝ
26/06/2017 10h00 Úc Study Goup Uc Ms. Ngọc
23/06/2017 09h30 Úc William Blue College Of Hospitality Management Mr. Raffael Stangl
12/07/2017 09h00 Úc La Trobe Melbourne Mr. Gary McGuire
10/07/2017 09h30 Úc International College Of Hotel Management Ichm Mr. Ian Redman
14/06/2017 11h00 Úc Education Centre Of Australia Ms. Sharon Oh
12/06/2017 10h30 Úc Murdoch Institute Of Technology Ms. Van Nguyen
13/06/2017 11h30 Úc South Australian College Of English (Sace) Mr. Angus Tuck
07/06/2017 11h00 Úc Flinders University Mr. Matt Schultz
13/06/2017 16h00 Úc Uts: Insearch Ms. Ami Breutmann
22/05/2017 14h00 Úc Flinders University Mr. Thanh Le
19/05/2017 14h00 Úc William Blue College Of Hospitality Ms. Nguyen Le
18/05/2017 16h30 Úc Canterbury College Ms. Louise Lewis
27/04/2017 09h00 Úc Navitas Ms. Ngọc
10/04/2017 14h30 Úc Flinders University Dr. Vipul Pare + Mr. Linh Nguyen
05/04/2017 08h30 Úc Academy Of Information Technology (Ait) Ms. Nhung Huynh
16/03/2017 08H30 Úc Torrens University Minh Thư Nguyễn (Jas)
10/03/2017 09h00 Úc Torrens University Ms. Minh Thư Nguyễn (Jas)
06/03/2017 15h00 Úc Newcastle International College (Nic) - Navitas Mr. Jonathan Hunter
02/03/2017 15h00 - 16h00 Úc Kaplan Business School Ms. Vanessa Chrysostomou
01/03/2017 14h00 Úc Education Queensland International Ms. Danielle Palmer
02/03/2017 08h30 Úc Phoenix Academy Mr. Josselin Charpenay
02/03/2017 16h30 - 17h30 Úc Flinders University Dr. Vipul Pare + Mr. Linh Nguyen
22/02/2017 08h30 Úc Study Group - Úc + New Zealand Mr. Martin Boyce + Mr. Alex Vu
21/02/2017 11h Úc Swinburne University Of Technology Mr. Quang Nguyen
14/02/2017 14h Úc Navitas - Uc Ms. Ngoc Nguyen
14/02/2017 9h30 Úc Southern Cross University Ms. Diem Hong Le
19/01/2017 08h00 Úc Torrens University Australia Ms. Minh Thư
21/01/2017 08h00 Úc Study Group - Úc Mr. Vu Minh Nhut (Alex Vu)
13/01/2017 10h30 Úc James Cook University, Brisbane Quang Nguyen
23/11/2016 14h30 Úc Cao Đẳng Canterbury Louise Lewis
08/11/2016 08h00 Úc Flinders Uni Mr. Lau Najari
08/11/2016 14h Úc University Of Canberra Shirley Hardjadinata + Prof Dat Tran
07/11/2016 14h Úc Kilmore International School Wendy Khoo
27/10/2016 14h Úc University Of Western Sydney Emma Hughes
24/10/2016 16h Úc Ait / Greenwich English College Grace Nhung Huynh + Ms. Barbie Buehler
24/10/2016 14h Úc Kent Institute Vu Thuy Thanh Hanh + Sếp
18/10/2016 09h30 Úc Australian Academy Of Commerce Justin Pham
17/10/2016 9h Úc The Anglican Schools Commission Ariel Wee
10/10/2016 9h Úc University Of Canberra Martin Wilson
06/10/2016 9h Úc Kent Institute Vu Thuy Thanh Hanh
05/10/2016 15h15 Úc University Of Western Australia Trinh Ngo (Ms.)
04/10/2016 15h30 Úc Ozford College Ivy Nguyen
27/09/2016 14h30 Úc Ait Ms.Nhung Huynh
27/09/2016 14h30 Úc Greenwich English College Ms.Nhung Huynh
28/09/2016 16h Úc St. Paul’S International College Alan Choi
21/09/2016 14h Úc Institute Of Health And Nursing Australia (Ihna) Gia Ly
15/09/2016 9h Úc Kent Institute Vu Thuy Thanh Hanh
12/09/2016 14h Úc Học Viện Quốc Tế Về Kinh Doanh Và Công Nghệ Iibt( International Institute Of Business & Technology – Australia) Mrs Tina Hou
13/09/2016 10h Úc Icms Mr.Hung
07/09/2016 14h Úc Laureate International Universities Ms.Annie Hua - Agent Relation Asssisant
09/08/2016 10h Úc James Cook University Mr . Quang - General Manager
14/07/2016 10h Úc Ichm – International College Of Hotel Management Ian Redman - Senior Representative
09/07/2016 9h Úc Laureate International University Ms.Annie Hua - Agent Relation Asssisant
06/07/2016 14h30 Úc Navitas Ms.Thao - Marketing Manager (Australia)
09/04/2016 9h Úc Trường The International College Of Management, Sydney (Icms) Ms.Jade Nguyen
07/04/2016 15H15 Úc Phoenix Academy Kane Gatty - Marketing Coordinator
26/03/2016 9h Úc Trường Đại Học James Cook - James Cook University Mr. Alex Quang
19/03/2016 9h Úc Trường Đại Học Southern Cross - Southern Cross University Ms.Diem Hong Le - Regional Manager, Southeast Asia
14/03/2016 10h30 Úc Trường Le Cordon Bleu Ms. Supapit Potip - Senior Marketing Manager
08/03/2016 15H Úc Trường Browns English Language School Roy(Ryohei) NISHIMURA
NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
28/06/2017 09h00 Phòng ... Mỹ Amerigo Education
Đăng ký
26/06/2017 10h00 Phòng ... Úc Study Goup Uc
Đăng ký
23/06/2017 09h30 Phòng ... Úc William Blue College Of Hospitality Management
Đăng ký
22/06/2017 09h00 Phòng ... Singapore Kaplan Singpore
Đăng ký
12/07/2017 09h00 Phòng ... Úc La Trobe Melbourne
Đăng ký
05/07/2017 16h00 Phòng ... Mỹ State University Of New York Polytechnic Institute
Đăng ký
10/07/2017 09h30 Phòng ... Úc International College Of Hotel Management Ichm
Đăng ký
14/06/2017 11h00 Phòng ... Úc Education Centre Of Australia
Đăng ký
14/06/2017 09h00 Phòng ... Mỹ Kaplan International English
Đăng ký
26/06/2017 09h30 Phòng ... Canada University Canada West
Đăng ký
13/06/2017 14h00 Phòng ... Mỹ Devry University
Đăng ký
12/06/2017 10h30 Phòng ... Úc Murdoch Institute Of Technology
Đăng ký
15/06/2017 09h30 Phòng ... Mỹ Tập Đoàn Study Group
Đăng ký
26/06/2017 15h00 Phòng ... Singapore James Cook University Singapore
Đăng ký
13/06/2017 09h30 Phòng ... Singapore Curtin Singapore
Đăng ký
19/06/2017 09h30 Phòng ... Mỹ Westcliff University
Đăng ký

Đăng ký
09/06/2017 09h00 Phòng ... Canada Tập Đoàn Navitas
Đăng ký
09/06/2017 09h30 Phòng ... Mỹ Tập Đoàn Navitas
Đăng ký
12/06/2017 16h00 Phòng ... Canada Kwantlen Polytechnic University
Đăng ký
xem thêm
Xem thêm
Xem thêm