Học bổng du học Mỹ luôn là niềm mơ ước lớn lao của rất nhiều bạn trẻ Việt Nam. Tuy nhiên thủ tục phức tạp, điều kiện yêu cầu cao luôn là lý do khiến nhiều học sinh còn e ngại trong việc nộp đơn xin học bổng. Bên cạnh đó, với quan niệm học bổng chỉ dành cho những cá nhân có thành tích học tập cao đã khiến nhiều học sinh Việt Nam thiếu tự tin hơn khi nộp đơn xin học bổng từ các trường ở Mỹ. Thật ra, bên cạnh yếu tố học thuật để xét học bổng, thì các học
NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
22/06/2017 09h00 Phòng ... Singapore Kaplan Singpore
Đăng ký
12/07/2017 09h00 Phòng ... Úc La Trobe Melbourne
Đăng ký
05/07/2017 16h00 Phòng ... Mỹ State University Of New York Polytechnic Institute
Đăng ký
10/07/2017 09h30 Phòng ... Úc International College Of Hotel Management Ichm
Đăng ký
14/06/2017 11h00 Phòng ... Úc Education Centre Of Australia
Đăng ký
14/06/2017 09h00 Phòng ... Mỹ Kaplan International English
Đăng ký
26/06/2017 09h30 Phòng ... Canada University Canada West
Đăng ký
13/06/2017 14h00 Phòng ... Mỹ Devry University
Đăng ký
12/06/2017 10h30 Phòng ... Úc Murdoch Institute Of Technology
Đăng ký
15/06/2017 09h30 Phòng ... Mỹ Tập Đoàn Study Group
Đăng ký
26/06/2017 15h00 Phòng ... Singapore James Cook University Singapore
Đăng ký
13/06/2017 09h30 Phòng ... Singapore Curtin Singapore
Đăng ký
19/06/2017 09h30 Phòng ... Mỹ Westcliff University
Đăng ký

Đăng ký
09/06/2017 09h00 Phòng ... Canada Tập Đoàn Navitas
Đăng ký
09/06/2017 09h30 Phòng ... Mỹ Tập Đoàn Navitas
Đăng ký
12/06/2017 16h00 Phòng ... Canada Kwantlen Polytechnic University
Đăng ký
13/06/2017 11h30 Phòng ... Úc South Australian College Of English (Sace)
Đăng ký
06/06/2017 14h00 Phòng ... Anh Study Group Uk
Đăng ký
07/06/2017 11h00 Phòng ... Úc Flinders University
Đăng ký
xem thêm
Xem thêm
Xem thêm