Với bằng cấp danh giá từ các trường đại học danh tiếng lâu đời và các chính sách mới, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Việt Nam được học tập và ở lại làm việc, Anh Quốc trong những năm gần đây đã trở thành một điểm đến Du học thu hút nhiều học sinh sinh viên.


Các lý do bạn nên chọn Du học Anh:

-        Chính sách du học Anh dễ dàng, không chứng minh tài chính, thời gian xử lý visa nhanh chóng

-        Chương trình học ngắn, cử nhân 3 năm và thạc sỹ 1 năm

-        Học phí cạnh tranh

-        Cơ hội làm thêm 20 - 40 giờ / tuần

-        Học bổng đa dạng

-        Cơ hội ở lại làm việc 2-3 năm sau tốt nghiệp

Đặc biệt, xứ sở sương mù cũng khá hào phóng trong việc cấp học bổng. Hãy cùng New World Education cập nhật những suất Học bổng Du học Anh 2022 mới nhất:

Tên trường

Giá trị Học bổng

Bậc học được cấp học bổng

University of Sunderland

50% học phí

Đại học - Thạc sĩ

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế
lên đến 2,500 GBP

Thạc sĩ

Học bổng dành cho sinh viên Việt Nam
50% học phí

Đại học

Học bổng chi phí Ký túc xá cả năm học
100% chi phí Ký túc xá

Đại học

University of Exeter

Học bổng toàn phần

Thạc sĩ

Khóa MBA
lên đến 500,000 GBP

Thạc sĩ

lên đến 10,000 GBP

Dự bị thạc sĩ

lên đến 10,000 GBP

Đại học

lên đến 10,000 GBP

Thạc sĩ

Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc
lên đến 10,000 GBP

Đại học

Học bổng dành cho SV quốc tế
2,000 GBP

Thạc sĩ

5,000GBP

 Đại học

Brunel University London

Học bổng toàn phần – Nữ khu vực ĐNA khối ngành STEM

Thạc sĩ

6,000 GBP

Thạc sĩ

6,000 GBP

 Đại học

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
6,500 GBP

Thạc sĩ

Giá trị: 15% học phí

Thạc sĩ

Liverpool John Moores University

Hệ Thạc sĩ khối ngành STEM
Học bổng toàn phần

Thạc sĩ

University of Surrey

Dành cho sinh viên các chương trình MBA
Giá trị: lên đến 50% học phí

Đại học

2,500 GBP

Thạc sĩ

5,000 hoặc £10,000

Thạc sĩ

10% - 50% học phí

Thạc sĩ

 2,500GBP

Thạc sĩ

Queen’s University Belfast

2,000 GBP

Đại học

5,000 GBP

Thạc sĩ

9,000GBP

Thạc sĩ

100% học phí

Thạc sĩ

2,000GBP - 3,000GBP

Thạc sĩ

 University of East Anglia

4,000 GBP lên đến 9,250 GBP

Thạc sĩ

Hệ Cử nhân cho sinh viên Quốc tế
4,000 GBP - 8,000 GBP

Đại học

1,000 GBP - 3,000 GBP

Dự bị đại học

50% - 100% học phí

Thạc sĩ

4,000GBP - 6,000GBP - 10,000GBP

Đại học

1,000GBP - 5,000GBP

Dự bị đại học

Học bổng dành cho sinh viên của các trường FTU, NEU, UEL
4,000 - 6,000GBP

Thạc sĩ

University of Dundeex

6,000 GBP

Đại học - Thạc sĩ

100% học phí

Hệ Thạc sĩ ngành Kinh doanh

5,000GBP

hệ Thạc sĩ ngành Kinh doanh

Lên đến 38,500GBP

Thạc sĩ

INTO University of Stirling

lên đến 13,000 GBP

Dự bị đại học

INTO University of East Anglia

5,000 GBP

Dự bị đại học

50% học phí (£26,000)

Dự bị đại học

INTO Queen’s University Belfast

lên đến 6,500 GBP

Dành cho khóa chuyển tiếp
Dự bị đại học

INTO Newcastle University

20,000 GBP

Dự bị đại học

Nottingham Trent University

Dành cho sinh viên Việt Nam Hệ Thạc Sĩ
5,000 GBP

Thạc sĩ

Dành cho sinh viên Quốc tế Hệ Thạc Sĩ
2,000 GBP

Thạc sĩ

Dành cho sinh viên Quốc tế Hệ Cử Nhân
2,000 GBP

Đại học

25% & 50% học phí

Đại học - Thạc sĩ

Học phí dành cho sinh viên ngành Luật
50% học phí

Thạc sĩ

50% Tuition fee

Thạc sĩ

University of Leicester

Thạc sĩ các ngành Khoa học và Kỹ Thuật
3.000 GBP - 5.600 GBP

Thạc sĩ các ngành Khoa học và Kỹ Thuật

Cử nhân các ngành Khoa học và Kỹ Thuật
3.000 GBP - 5.600 GBP

Cử nhân các ngành Khoa học và Kỹ Thuật

Hệ Cử nhân ngành Business
2,000 GBP

Đại học

Hệ Thạc sĩ ngành Business
3,000 GBP

Thạc sĩ

lên đến 5,000 GBP

Đại học

2,000 GBP

chương trình Business School

Edge Hill University 

2,000 GBP

Hệ Tiến Sĩ

3,000 GBP

Đại học - Thạc sĩ

3,000 GPB

Dự bị đại học

Học phí dành cho sinh viên quốc tế
50% học phí

Thạc sĩ

University of Sussex

5,000 GBP

Đại học - Thạc sĩ

Dành cho sinh viên Việt Nam
3,000 GBP

Đại học

5,000 - 7,500GBP

Thạc sĩ

50% học phí

Thạc sĩ

The University of Sheffield

25% học phí

Thạc sĩ

50% học phí

Đại học

Dành cho sinh viên Ngành kỹ thuật
lên đến 3.000 GBP

Đại học

Oxford Brookes University

Dành cho sinh viên quốc tế
2.000 GBP

Đại học

lên đến 5,000GBP

Dự bị đại học

lên đến 1,000GBP

Thạc sĩ

Bangor University

lên đến 4,000 GBP

International Scholarship
Đại Học

lên đến 6,000GBP

Vice-Chancellor Scholarship
Thạc sĩ

lên đến 5,000GBP

Deans Scholarship
Thạc Sĩ

lên đến 3,000GBP

Loyalty Scholarship
Thạc sĩ

King Education

Khóa dự bị ngành Nghệ thuật và thiết kế
50% học phí

Dự bị đại học

40% học phí

Dự bị Đại học

50% học phí

chương trình tiếng Anh

75% học phí

Dự bị ĐH tại Kings Brighton

 University of Hull

Dành cho nữ chuyên ngành STEM
50% học phí

Đại Học

Hệ Cử Nhân dành cho sinh viên Việt Nam
5.000 GBP

Đại Học

Chuyên ngành Nghệ thuật
50% học phí

Đại Học

Hệ Thạc sĩ cho sinh viên Việt Nam
lên đến 3,500GBP

Thạc sĩ

Lancaster University

Khóa MBA
8.500 GBP

Thạc sĩ

5.000 GBP

Đại học - Thạc sĩ

University Southampton

lên đến 9.000 GBP

Khóa MBA- Thạc Sĩ

3.000 đến 5.000 GBP

Đại học - Thạc sĩ

University of Surrey

10-50%

The Surrey MBA scholarship 2022 dành cho khóa MBA

2.500 Bảng

International Masters Scholarship 2022

University of Lincoln

5.000 Bảng

Kỳ tháng 1&2/2022- Thạc Sĩ

học phí dành cho SV quốc tế
50% học phí

Thạc sĩ

học phí dành cho SV quốc tế
lên đến 5,000 GBP

Thạc sĩ

2,000GBP

Đại học - Thạc sĩ

50% học phí

Đại học - Thạc sĩ

dành cho sinh viên Việt Nam
5,000GBP

Thạc sĩ

4.000 Bảng

Kỳ tháng 1/2022 - Đại học - Thạc sĩ

lên đến 14,000 GBP

Đại học - Thạc sĩ

Cardiff Metropolitan University

lên tới 1,500 GBP

Dự bị đại học

10,000 GBP

Thạc sĩ

50% học phí

Đại học - Thạc sĩ

Anglia Ruskin University

10,000 GBP

Thạc sĩ

4,000GBP

Đại học - Thạc sĩ

4,000GBP

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

University of Chester

4,000GBP

Thạc sĩ

Kingston University, London

5,000 GBP

dành cho sinh viên quốc tế - Đại Học

55% học phí

học phí dành cho sinh viên quốc tế - Đại Học - Thạc sĩ

2,500 GBP

Đại học - Thạc sĩ

Manchester Metropolitan University

3,000 GBP/năm

Thạc sĩ

2,000 GBP/năm

Đại học

University of York

lên đến 7,500 GBP

dành riêng cho SV Việt Nam - Đại Học

lên đến 10,000 GBP

Thạc sĩ

lên đến 20,000GBP

Đại học

100% học phí + £10,660 sinh hoat phí

Đại học

University of Birmingham

lên đến 50% học phí

ngành Công nghệ Tài chính (Financial Technology) - Thạc sĩ

St. Andrew's College Cambridge

lên đến 75% học phí

Dự bị đại học

Coventry University

lên đến 3,500 GBP

Đại học

10,000GBP

dành cho SV quốc tế -Đai học - Thạc sĩ

University of Hertfordshire

20% học phí

Thạc sĩ

1,000GBP - 4,000GBP

Đại học - Thạc sĩ

Durham University

25% học phí

Thạc sĩ

University of the West of England Bristol

50% học phí

Thạc sĩ

Kings College

9,000GBP

Đại học

100% học phí

Dự bị đại học

Loughborough University

25% học phí

Đại học

10% - 20% học phí

Thạc sĩ

100% học phí

Tiến sĩ

Middlesex University, London

1,000GBP - 2,000GBP

Đại học

University of Liverpool

2,000GBP - 2,500GBP

Đại học

1,000GBP

Đại học

2,500GBP

Thạc sĩ

10% học phí

Thạc sĩ

100% học phí

Học bổng toàn phần + sinh hoạt phí – hệ Tiến sĩ

Birkbeck, University of London

1,000GBP - 2,000GBP

Đại học

Queen Mary, University of London

2,000GBP

Đại học - Thạc sĩ

5,000GBP

Đại học

London Metropolitan University

2,500GBP

Đại học - Thạc sĩ

3,000GBP

Đại học

Northumbria University

3,000GBP

Đại học

University of Portsmouth

1,600GBP

Đại học - Thạc sĩ

5,000GBP

Đại học - Thạc sĩ

Bath Spa University

5,000GBP

Đại học - Thạc sĩ

3,000GBP

Đại học - Thạc sĩ

University College Birmingham

Lên đến 1,000GBP

Thạc sĩ

University of Bolton

1,000GBP - 5,000GBP

Đại học

1,000GBP - 3,000GBP

Thạc sĩ - Tiến sĩ

Bournemouth University

500GBP - 2,500GBP

Đại học

500GBP - 3,500GBP

Thạc sĩ

BPP University

100% học phí

Thạc sĩ

1,000GBP

Thạc sĩ

University of Bradford

10% học phí

Đại học - Thạc sĩ

2,000GBP

Đại học - Thạc sĩ

2,500GBP - 3,000GBP - 3,500GBP

Đại học - Thạc sĩ

University of Central Lancashire

2,000GBP - 3,000GBP

Đại học - Thạc sĩ

1,000GBP

Đại học - Thạc sĩ

City University London

3,000GBP

Dự bị đại học

20% học phí

Đại học - Thạc sĩ

Roehampton University

Lên đến 4,000GBP

Đại học - Thạc sĩ

2,500GBP

Đại học - Thạc sĩ

University of St Andrew

1,500GBP

Đại học

Lên đến 4,000GBP/năm

Đại học

University of South Wales

Lên đến 1,500GBP

Đại học

Lên đến 2,000GBP

Thạc sĩ

2,500GBP

Đại học - Thạc sĩ

University of Stirling

20% học phí

Đại học - Thạc sĩ

2,500GBP

Thạc sĩ

4,000GBP

Đại học - Thạc sĩ

8,000GBP

Đại học

Lên đến 4,000GBP

Thạc sĩ

Teesside University

1,500GBP - 2,000GBP

Dự bị đại học

5,000GBP

Đại học - Thạc sĩ

University of Ulster

2,000GBP

Đại học - Dự bị đại học

University of Greenwich

10% - 20% học phí

Thạc sĩ

Kingston University

2,000GBP

Đại học - Thạc sĩ

15% học phí

Thạc sĩ

Leeds University Business School

3,000GBP

Đại học - Dự bị đại học

6,000GBP

Thạc sĩ

University of Leeds

50% học phí

Thạc sĩ

5,000GBP

Thạc sĩ - Dự bị đại học

3,000GBP

Dự bị đại học

University of Strathclyde

lên đến 4,750GBP

Đại học - Thạc sĩ

2,000GBP

Đại học

University of the West of England

50% học phí

Thạc sĩ

Royal Holloway, University of London

4,000GBP

Đại học - Thạc sĩ

5,000GBP

Đại học

15,000GBP

Đại học

Sheffield Hallam University

50% học phí năm nhất

Đại học - Thạc sĩ

INTO Queen's University Belfast

3,000GBP

Dự bị đại học

4,000GBP

Đại học

University of Brighton

2,500GBP

Đại học

100% học phí

Thạc sĩ - Tiến sĩ

De Montfort University

1,500GBP

Đại học - Thạc sĩ

4,000GBP

Đại học - Thạc sĩ

Brunel University

15% học phí

Thạc sĩ

6,500GBP

Thạc sĩ

6,000GBP

Đại học - Thạc sĩ

The University of Strathclyde International Study Centre

2,000GBP

Đại học

2,000GBP - 3,500GBP

Dự bị thạc sĩ

University of Huddersfield

2,000GBP/năm

Đại học

từ 1,000 đến 8,000GBP

Đại học - Thạc sĩ

The Royal Agricultural University

1,500GBP

Thạc sĩ

University of Essex

2,500GBP

Thạc sĩ

4,000GBP

Thạc sĩ

Edinburgh Napier University

3,000GBP

Đại học

University of Birmingham

20% học phí

Thạc sĩ

University of Reading

1,500GBP - 5,000GBP

Thạc sĩ

2,500GBP

Dự bị đại học

INTO UK

10,000GBP cho SV Việt Nam

Đại học

Navitas UK Colleges

 lên đến 6,000GBP

Dự bị Thạc sỹ

Navitas UK Colleges

lên đến 6,000GBP

Dự bị Đại học

ONCAMPUS UK/EU

lên đến 50% học phí

Đại học

University of Kent

5,000GBP

Thạc sỹ

University of Kent

5,000GBP

Đại học

INTO

lên đến 4,000GBP

Dự bị Đại học

Study Group UK - University of Surrey

lên đến 10,000GBP

Đại học

St. Andrew's College Cambridge

50% học phí

Dự bị đại học

Northumbria University Newcastle

3,000GBP

Đại học

Manchester Metropolitan University

5,000GBP

Đại học

Bellerbys College

lên đến 70% học phí

Dự bị Đại học

University of Sussex Business School

3,000GBP – 4,500GBP

Thạc sỹ

Keele University

1,000GBP

Thạc sỹ

1,000GBP

Đại học

lên đến 5,000GBP

Thạc sỹ

2,500GBP

Đại học

Kaplan International Pathways

lên đến 50% học phí

Dự bị Đại học

University of Glasgow

lên đến 10,000GBP

Thạc sỹ

lên đến 20% học phí

Thạc sỹ

5,000GBP

Đại học

University of Gloucestershire

50% học phí

Thạc sỹ

Liverpool John Moores University

3,000GBP

Đại học - Thạc sĩ

University of Northampton

lên đến 50% học phí

Thạc sỹ

lên đến 30% học phí

Đại học

University of Westminster

1,500GBP

Đại học


Giá trị: 100% học phí + £17,285 sinh hoạt phí
Bậc học: Tiến sĩ
100% học phí + £17,285 sinh hoạt phí

Tiến sỹ

3,000GBP cho SV Việt Nam

Thạc sỹ

100% cho sinh viên Việt Nam

Đại học - Thạc sĩ

University of Sheffield

2,000GBP - 2,500GBP

Đại học

50% học phí

Đại học

25% học phí

Thạc sỹ

Aston University

3,000 – 5,000 – 8,000GBP

Đại học - Thạc sĩ

Leeds Beckett University

4,000GBP

Thạc sỹ

1,000GBP

Đại học

1,500GBP

Dự bị Đại học - Tiến sỹ

Royal Holloway University of London

5,000GBP

Tiếng Anh

15,000GBP

Đại học

5,000GBP

Đại học

4,000GBP

Đại học - Thạc sĩ

University of Bristol

5,000 - 10,000GBP

Đại học

5,000GBP

Đại học - Thạc sĩ

Glasgow Caledonian University

4,000GBP

Đại học

2,600GBP

Thạc sỹ

15,000GBP

Thạc sỹ

INTO University of East Anglia

3,000GBP

Dự bị Đại học

5,000GBP

Dự bị Đại học

ICRGU/Robert Gordon University

25% học phí

Dự bị Thạc sỹ

1,500 đến 5,000GBP

Đại học - Thạc sĩ

University Of Nottingham

20% - 100% học phí

Đại học

Sheffield Hallam University

50%

Đại học

University of Northampton

50%

Đại học

Derby

10%

Đại học

University of East London

100%

Đại học

UCLAN

£1,500

Đại học

£1,000

Đại học

£300

Đại học

UEA

£1,000

Đại học

£8,000

Đại học

£3,000

Đại học

£5,000

Đại học

£4,000

Đại học

£3,000

Đại học

£3,000

Đại học

£1,000

Đại học

100%

Đại học

 

*Vui lòng liên hệ New World Education để được tư vấn chi tiết về yêu cầu và thủ tục xin học bổng.


New World Education
, đại diện tuyển sinh chính thức Đại học, Cao đẳng, THPT Anh
tại Việt Nam. Sinh viên quan tâm chương trình học cùng học bổng từ các trường, vui lòng liên hệ chuyên viên Tư vấn du học New World theo các cách sau, để được hỗ trợ thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sau khi nhận được thông tin đăng ký từ quý khách. 

 
New World Education
- Một trong những đơn vị tư vấn giáo dục hàng đầu Việt Nam được cấp phép và chứng nhận từ các tổ chức uy tín trong và ngoài nước. New World Education tuyển sinh thị trường Anh, được Hội Đồng Anh tuyên dương 2014. Chứng chỉ tư vấn giáo dục Vương Quốc Anh, do Hội Đồng Anh cấp:


Ngoài vấn đề lựa chọn chuyên ngành, trường bạn theo học, yếu tố không thể thiếu quyết định tấm vé du học đó là khâu Visa. Chúng tôi, New World Education, với đội ngũ tư vấn và xử lý nhiều năm kinh nghiệm sẽ hỗ trợ tốt nhất để sinh viên có cơ hội sở hữu tấm vé vào Anh du học.

New World hy vọng sẽ đồng hành cùng du học sinh, phụ huynh và là chiếc cầu nối giữa học sinh và nền giáo dục bậc nhất từ Anh. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tốt nhất công việc chúng tôi đang phụ trách, và chúc tất cả sinh viên có thể thực hiện được ước mơ du học, thành công trên con đường các bạn lựa chọn.

Biên tập bởi: Bộ phận Marketing New World Education

Hỗ trợ cam kết từ New World Education: 
  • Miễn phí tư vấn chọn trường, ngành học và hỗ trợ thủ tục hồ sơ Visa.
  • Miễn phí dịch thuật
  • Miễn phí hướng dẫn luyện trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh
  • Hỗ trợ hướng dẫn chuyển tiền, mở thẻ Visa
  • Hỗ Trợ Thi IELTS/ TOEIC/TOEFL
  • Kiểm tra trình độ Anh ngữ miễn phí
  • Hướng dẫn cách viết thư xin học bổng, thư giới thiệu bản thân
  • Hỗ trợ làm thủ tục sân bay, đưa đón sân bay, tìm nhà ở và việc làm

GỬI CÂU HỎI CHO CHÚNG TÔI

yJKffr

NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
01/12/2022 16:00 Đà ... Mỹ Kaplan Mỹ
Đăng ký
30/11/2022 10:30 HCM Canada Ontario Tech University
Đăng ký
28/11/2022 09:30 Đà ... Úc Southern Cross University (Sydney, Melbourne, Perth)
Đăng ký
25/11/2022 15:00 HCM Canada Langara College
Đăng ký
24/11/2022 09:30 Đà ... Canada Urban Internaional School (Uis)
Đăng ký
16/12/2022 10:00 HCM Canada Douglas College
Đăng ký
29/11/2022 13:30 HCM Canada Bow Valley College
Đăng ký
03/12/2022 09:00 HCM Canada Southern Alberta Institute Of Technology (Sait)
Đăng ký
09/11/2022 14:00 HCM Canada Vancouver Community College
Đăng ký
21/11/2022 15:00 HCM Mỹ Richard Bland College Of William & Mary
Đăng ký
16/11/2022 14:00 HCM Mỹ Arizona State University
Đăng ký
10/11/2022 09:30 HCM Mỹ American University
Đăng ký
09/11/2022 11:00 HCM Úc Southern Cross University (Sydney, Melbourne, Perth)
Đăng ký
07/11/2022 14:00 HCM Mỹ Duquesne University
Đăng ký
04/11/2022 10:00 HCM Mỹ Ge International
Đăng ký
14/11/2022 15:00 Đà ... Singapore Raffles Singapore
Đăng ký
01/11/2022 14:00 HCM Mỹ Kaplan Mỹ
Đăng ký
27/10/2022 16:00 HCM Canada Vancouver Island University
Đăng ký
03/11/2022 09:00 HCM Canada Humber College
Đăng ký
28/10/2022 10:30 HCM Singapore Kaplan Singapore
Đăng ký
xem thêm
Xem thêm
Xem thêm